Mukaddes Abbasiyye Türbesi Bünyesindeki Proje Bölümü, 6 yüzyıl sonra ilk kez yapılan Türbenin Genişletilme Projesinin İlk Çalışmalarına Başladı!... Projenin tasarım ve hayata geçirilme sürecinin tümü yerli kaynaklarla!

Sahn-ı Şerif’in tavan ile kaplanması ve Mukaddes Türbenin genişletilmesinin ardından görüneceği şekli anlatan 3 boyutlu grafik
Sahn-ı Şerif’in tavan ile kaplanması ve Mukaddes T
Mukaddes Hz. Abbas ve İmam Huseyn Türbeleri’nin en son genişletilmesinden bu yana altı asır geçti. Hazırlanan proje kapsamında her iki Türbe de ayrı ayrı genişletilecek ve tavan ile kaplanacak.

Mukaddes Abbasiyye Türbesi bünyesindeki Mühendislik Projeleri ve Teknik İşler Bölümü’nün kadrosu, ortak proje kapsamında Mukaddes Abbasiyye Türbesini özel olarak ilgilendiren kısım ile ilgili çalışmalara çoktan başladı bile. Aynı zamanda, Mukaddes Huseyniyye Turbesi bünyesindeki ilgili bölüme mensup ekip de ortak proje kapsamındaki kendini ilgilendiren kısım ile ilgili çalışmalara başlamış durumda. Böylelikle Iraklılar; kültürlerinin izlerini bıraktıkları genişletme projelerine imza atan atalarının yolundan giderek, iki büyük Genişletme projesine imza atmış olacak.

İki dev proje, adı geçen iki bölümün zincirleme projelerinin, akabinde de; ilgili konulardaki özel uzmanların görüşlerin dayanarak hızlı bir biçimde yapılan çok başarılı bir planın sonucu olarak ortaya çıktı.

Mukaddes Hz.Abbas Türbesi’ni ilgilendiren bölüm ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyesi Prof. Abdulemir El Kureyşi şunları söyledi: “ Ard-ul Kudus Mühendislik Şirketi – Merkezi Kerbela’da bulunuyor – üyeleri, Mukaddes Hz.Abbas Türbesi’nin Mühendislik Projeleri ve Teknik işler Bölümü’nün konuyla ilgili uzman üyelerinin gözetimi ve takibinde çalışmalara başladı.”

“Proje kapsamında Mukaddes Türbe etrafını çevreleyen; binalar, kaldırımlar ve her iki Harem-i Mukaddes’in arasındaki meydanların yönüne doğru, 12 ila 15 metre arasında genişlemeyi sağlayacak olan çokkatlı dev surlar inşa edilecek.”

Adı geçen bölümün Başkanı olan Müh. Ziya Mecid proje ile ilgili El-Kefil’e şu açıklamalarda bulundu:
“ Bahsi geçen kadro; sözkonusu yeni genişletme projesinin mimarlık ve uygulama projelerinin tasarımının ardından, bütünüyle 5800 metrekare’den fazla büyüklükte bir alanı kaplayacak ve yaklaşık 30 milyar Irak Dinarı maliyeti olan bu genişleme projesinin çalışmalara; bölgeyi kuşatan ve Mukaddes Türbe etrafında da bulunan betonarme zemini kırarak başladı. “

“Proje, ek olarak bir yer altı katının da aralarında bulunduğu üç kat inşaatını da barındırıyor. Böylece, toplamda üç katlık inşaatın kaplayacağı alan, dikey ve yatay olarak 17400 metrekare olacak.”
Mecid, Projenin ana hedefi ile ilgili olarak şu açıklamaları yaptı: “Bu projenin hedefi; sayıları giderek artan ziyaretçileri ağırlayabilmek için Mukaddes Abbasiyye Türbesinin alanını genişletmektir.

Böylece genişleme sonucu ibadet etmek, ziyaret amellerini gerçekleştirmek, namaz kılmak ve dua etmek üzere, ziyaretçiler için özel alan ayrılacak. Türbenin yer altı katının inşa edilmesi projesi ziyaretçilere en üstün hizmetleri sunmaya yardımcı olacak. Bunun yanı sıra proje; Mühendislik, Bilimsel, Düşünsel,Eğitimsel, Hizmete yönelik, Organizasyona yönelik, mali ve bunun gibi Türbe bünyesinde farklı alanlarda faaliyet yapan bölümlerin genişletilmesini de kapsıyor.Ayrıca; emanetler, ayakkabı bırakma bölümü ve teftiş bölümleri gibi birçok özel hizmet birimini; (seyyar birimler yerine) yeni açılan alana dahil ederek bina içerisinde sabit bölümlere dönüştürülecek. Böylece bu tip hizmetler, surların çevresinde sağda solda olmaması için; zamanında acil ihtiyaç sonucu Mukaddes Türbe bünyesindeki atölye tarafından inşa edilmiş olan, üzeri kaplanmış prefabrik kabineler ve karavanlarda sağlanmaktan kurtarılacak.”

Mecid, projenin ne zaman biteceği sorusunu şu sözlerle yanıtladı:
“Projenin bitirilme süresi yaklaşık olarak 36 ay olacak.”

“Tasarım sürecinde, Mukaddes Türbe binasının dış yapısındaki dört kenar ve köşesinde asimetriklik sorunu ile karşı karşıya geldik.Bu nedenle, yapılacak olan yeni genişleme kapsamında bu dört kenar ve köşeyi simetrik hale getirmek için tasarımı değiştirmemiz gerekti. Bu işlem için; Mukaddes Abbasiyye Türbesi’ni olduğu gibi ve bilimsel ayrıntıları özenle koruyarak bilgisayar ortamında çizen “Total station” adlı cihazdan yararlandık. Bu cihazdan elde ettiğimiz veriler sayesinde yeni binanın simetrik olabilmesi için genişleme projesi çerçevesindeki yeni destek noktalarını belirledik. Söz konusu simetri düzeltmesi için; binanın güney tarafındaki doğu ile batı rükünlerinin (köşelerinin) fazla dar olması dolayısıyla, bazı köşelerde 17 metre’ye kadar varan büyük çaplı bir genişletme yapmak gerekiyordu. “

“Bu konuda zikretmek istediğimiz güzel bir ayrıntı da, cihazın yerde bulunan destek noktalarını belirleyiş şekliydi. Cihaz bilimsel ayrıntıları özenle koruyarak çizim yaptığı için, tasarım yaklaşık olarak değil; olduğu gibi, tamı tamına ve arzu edilen hedefe uygun olarak hayata geçirilecek.”

Şu anki Hz.Abbas Harem-i Şerifinin Mukaddes binasının hicri 790 yılında tamamlandığı biliniyor. O zamandan bu yana hiçbir genişleme yapılmamıştır. Ve sözü geçen – Sahn- ı Şerifin tavan ile kaplanması ve halen haremin etrafını kaplayan duvarların etrafına yeni surlar inşa edilerek gerçekleştirilecek olan – genişleme projesi o tarihten bu yana yapılan ilk genişleme olacak. Proje; adı geçen Iraklı şirket tarafından, Mukaddes Abbasiyye Türbesi bünyesindeki Mühendislik Projeleri Bölümü’nün gözetiminde hayata geçirilecek.

Mukaddes İmam Huseyn (A) Haremi’nin – Huseyniyye Türbesi olarak da anılır – surlu yapılarla Türbenin dışarıdan genişletilmesini kapsayan proje ise; 2009 yılında haremin tavan ile kaplanması ile tamamlanan projenin ardından yapılan ikinci genişleme projesi olacak. Hicri takvimin Onuncu yüzyılında gerçekleştirilmiş olan “ Sahn-ı Şerif’in kuzey yönünden genişletilmesi”nin ardından, Türbe bünyesinde tamamlanan ilk genişleme projesi olan bu proje; yine Mukaddes Huseyniyye Türbesi’nin kendi bünyesinde görev yapan, Mühendislik işleri ve Teknik İşler Bölümü’nün gözetiminde, Uluslar Arası Mühendislik Araştırmaları Şirketi’ne (Ebhas-ul Hendesiyye El Duweliyye) yaptırılmıştır. ( Irak’taki “Uluslar Arası Mühendislik Araştırmaları Merkezi”ne bağlı olan bu Irak şirketi, Londra’da kurulmuştur. Merkezi de Londra’da bulunan bu şirketin Kerbela’da bir şubesi vardır ve bahsi geçen genişleme projesi de bu şube aracılığıyla hayata geçmiştir.)

Sözü geçmesi gereken önemli bir ayrıntı da; Mukaddes Hz. Abbas Türbesi bünyesinde görev yapan Mühendislik Projeleri ve Mühendislik Bakımı ve Teknik İşler (Eski adıyla Mühendislik ve Teknik İşler) bölümleri, devrik diktatörlük rejiminin ardından kuruluşundan itibaren, onlarca büyük projeyi hayata geçirmiş ve halen (içlerinde bu projenin de bulunduğu) onlarca projeyi hayata geçirmektedir.

Projelerin büyük çoğunluğu Türbe bünyesinde çalışan Iraklı kadrolar tarafından gerçekleştirilmiş olup, geri kalan projelerin büyük çoğunluğu de Türbe dışında görev yapan Iraklı şirketler (bu proje de onlardan biridir) tarafından icra edilmiştir. Yabancılar tarafından nadiren proje yapılmış ve bu projeler de Türbe bünyesindeki yerli gözetmenler çerçevesinde yapılmıştır.

Türbenin Yönetim Kurulu adına konuşan Genel Sekreter Allame Seyyid Ahmed Es-Sâfi, türbenin resmi sitesi olan El-Kefil’e yaptığı açıklamada, yukarıdaki paragrafta geçen tercihlerin yararını şu sözlerle anlattı: “ Projeler bünyesinde yapılan çeşitli çalışmalar (yapıldı) ve mühendislik, imalat malzemeleri, bilimsel araç gereçler ve çeşitli ulaşım araçları satın (alındı). Bunları yapmaktaki amaç; Türbe bünyesindeki bölümlerin (ve dairelerin – m.- ) ihtiyaçlarını karşılanması, hizmetlerinin yerine getirilmesi, Türbe’nin geliştirilmesi ve (Türbe’nin) ziyaretçilerinin rahat etmesini sağlamaktır.

Finansmanın %80’i Irak Bakanlar Kurulu’na bağlı olan Şii Vakfı Divanı ( Şii Vakfı Yön.Kurulu) tarafından karşılandı. Geri kalan - yani %20’si – ziyaretçilerin Mukaddes “Zarih”in (Türbenin çekirdek kısmı, mukaddes şahsiyetlerin gömülü olduğu parmaklıklarla çevrili bölge –m-.) pencerelerinden içeri attığı ikramlar ile yurtiçinden Iraklıların ve yurt dışındaki Araplardan veya başka milletlere mensup yabancılar tarafından ikram olarak yollanan malların bulunduğu “Hediye ve Adaklar Bölümü”nden karşılandı.”

Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: