Mukaddes Kerbelâ Türbeleri’nde “Fatımî Hüzünler Fatımı Mevsimi” 8. yılında…

Âlemlerin Seyyidesi Hz.Fatıma Zehra’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun)şahadeti münasebetinin yadedildiği günlere girilmesi sebebiyle başlayan “Fatımî Hüzünler Mevsimi” etkinlikleri başladı. Münasebetle ilgili olarak Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Şahadet yurdu Kerbelâ’da “Eyyam-ı Fatımiyye/ Hz. Fatıma Günleri” adı altında birçok etkinlik düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliklerde aslan payı, Cennet bahçelerinden bir bahçe olan Mukaddes Hz.Huseyn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ile Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbeleri ve cıvarına aitti.

Elîm facianın hatırası münasebetiyle, Mukaddes Hz.Huseyn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ve Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbeleri ortak bölümü olan “Irak ve İslam Dünyasındaki Hüseyni Matem & Hizmet Grupları Bölümü” tarafından; Mukaddes Türbeler arasındaki meydan olan “Beynel-Haremeyn Meydanı”nda 26 Şubat 2015 (6 Cemaziyelevvel 1436) 10 gün boyunca devam edecek olan 7. “Fatımî Hüzünler Mevsimi” organizasyonu start aldı. Organizasyon kapsamında çok sayıda etkinlik düzenlendi:

“Beynel-Haremeyn Meydanı”nda Mukaddes şehirdeki 14 yayınevinin katıldığı bir kitap sergisi ile Hz.Fatıma Zehra’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) altı farklı bölüm halinde anlatıldığı görüntülü ve sesli panorama sergi düzenlendi. Hz.Fatıma Zehra’ya (Allah’ın selâmı üzerine olsun) dair olan konu başlıkları şu şekildeydi: Hz.Fatıma Zehra’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Masumiyeti ve Kisâ (Âl-i Abâ) Hadisi, Necran Hristiyanları ile Mubahele Olayı, Vahy ve Risalet yuvası - Hz.Fatıma Zehra’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Yuvası, Hz.Fatıma Zehra’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Hutbesi, Hz.Fatıma Zehra’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) evine saldırı ve mubarek kaburgasının kırılışı faciası,Hz.Fatıma Zehra’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şahadeti (ve sonrası)

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tarafından kurulan okullar ailesi olan “El-Amîd” okullarında öğrenim gören öğrencilerin katıldığı Hz.Fatıma Zehra (Allah’ın selâmı üzerine olsun) konulu resim yarışması düzenlendi. Çocuklardan Hz.Fatıma Zehra (Allah’ın salât ve selâmı O'na, Babası'na, eşine, ve evlatlarının üzerine olsun) dendiğinde akıllarına ilk gelen fikirleri resme dökmeleri istendi. Organizasyondan sorumlu bölümün sorumlusu ve Uluslararası El-Kefîl Ağı ile bu bilgileri paylaşan Hacı Riyaz Nimet Selman; yapılan bu etkinlik ile Hz.Fatıma Zehra’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) sevgisini küçük yaşlarından itibaren miniklere aşılamayı hedeflediklerini aktardı.

Selman ayrıca her akşam kâri ve mersiyehanların katılacağı matem meclisleri, farklı illerden gelen grupların faciayı temsil edeceği tiyatro gösterileri ve çok sayıda şairin katılacağı Hz.Fatıma Zehra (Allah’ın selâmı üzerine olsun) temalı kasîde yarışması düzenleneceği bilgisini verdi. Bunların yanı sıra Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ve Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) pâk ruhların taziye arz etmek ve geçen zamanın kendileri için yaşanan acıları unutturmadığını ifade etmek amacıyla; hanımların özel matem grubu tarafından, Hz.Fatıma Zehra’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) temsili naaşı, Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’ndan kaldırılıp Hz.İmam Huseyn’e (Allah’ın selâmı üzerine olsun) taşınarak temsili teşyi töreni düzenlendi. Aynı şekilde, Mukaddes şehir sakinlerinin de aktif katılım gösterdiği; Mukaddes Hz.Huseyn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ve Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbeleri mensupları özel matem yürüyüşü düzenlendi.

Bunun dışında Beynel Haremeyn Meydanı’nda düzenlenen ve Mukaddes Kerbelâ’dan seçkin mersiyenların katıldığı matem meclisleri ile matem şiiri akşamları da bulunuyor. 13 Cemaziyelevvel günü akşam ve yatsı namazlarının ardından; hanımlar özel matem alayı önlerinde Hz. Fatıma Zehra’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) temsili naaşıyla ile birlikte Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nden itibaren yürüyüşe başlıyor ve Beynel Haremeyn Meydanı’ndan geçerek Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’na giriş yaparak facia hatırası sebebiyle Mukaddes Ziyaretgâhlar’ın sahiplerinin ruhlarına taziyelerini sunuyor. Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nde başlayan matem meclisinin kapanışı Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nde düzenleniyor. Özel mateme komşu eyaletten de matem alayları katılıyor.

Şunu da hatırlatalım ki devrik diktatörlük rejiminde Eyyam-ı Fatimiyye günlerinin anılması yasaktı. Sadece üç gün için buna izin verilirdi. Bu günlerin ilki Mukaddes Kazımiyye Türbesi’nde 13 Cemaziyelevvel gününde, ikincisi bir sonraki günde Mukaddes Kerbelâ’da ve üçüncüsü de 15 Cemaziyelevvel gününde Müminlerin Emîri’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) huzurunda Necef-i Eşref eyaletinde düzenlenirdi. Devrik cani rejimin çöküşünün ardından Fatımî Hüzünler Mevsiminin ve diğer dini merasimlerin üzerindeki baskı kalktı. Artık Irak’ın dört bir yanında ve bilhassa Mukaddes Kerbelâ’da “Eyyam-ı Fatimiyye” daha uzun sürüyor ve birçok etkinliği bünyesinde barındırıyor. Devrik Saddamcı rejimin çöküşü sonrasında, mini bir muharrem olması amacıyla Mukaddes Kerbelâ’da Eyyam-ı Fatımiyye on gün olarak uzatıldı. Eyyam-ı Fatimiyye etkinlikleri çoğaltıldı. Faaliyetler her geçen sene daha da iyileştiriliyor ve geliştiriliyor…

Âlemlerin Seyyidesi Hz.Fatıma Zehra’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şahadeti münasebetinin yadedildiği günlere girilmesi sebebiyle başlayan “Fatımî Hüzünler Mevsimi” etkinlikleri başladı. Münasebetle ilgili olarak Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Şahadet yurdu Kerbelâ’da “Eyyam-ı Fatımiyye/ Hz.Fatıma Günleri” adı altında birçok etkinlik düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliklerde aslan payı, hiç kuşkusuz Cennet bahçelerinden bir bahçe olan Mukaddes Hz.Huseyn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ile Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbeleri ve cıvarındaki yerlere aitti.

Selmân’ın konuşmasının başında zikrettiği ama bizim haberimizin sonunda yer vererek altını çizmek istediğimiz şu sözlerini aktaralım:

“Eyyam-ı Fatimiyye günleri kültürel etkinlikleri; on gün boyunca devam eden ve Hz.Fatıma Zehra’nın (Salawâtullah Aleyha) hayatının aşamalarının temsil edildiği matem faaliyetleridir. Eskiden sadece bir günle kısıtlı kalırdı. Hz.Seyyide Zehra (Salawâtullah Aleyha) çok daha fazlasına layık olduğundan biz de O’nun şahadeti münasebetini küçültülmüş bir Aşûrâ (on günlük) yaptık.”

“Düzenlemiş olduğumuz bu faaliyetlere; O’nun (Salawâtullah Aleyha) mazlumiyetine biraz olsun ışık tutabilme araçları olarak bakıyoruz.”

“Ve ne yaparsak yapalım; bizler Hz.Zehra’nın (Salawâtullah Aleyha) davası karşısında çok kusurlu kimseler olarak kalacağız…”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: