Hz.Fatıma Zehra’nın (O'na selâm olsun) Şahadeti münasebetiyle: Kıyamet günündeki özel makamı ve Yüce Allah katında o gün edeceği şikayete dair…

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah, dört hanımı Âlemin hanımlarının seyyidesi (efendisi) olarak üstün kılmıştır.Birincisi Firavun’un eşi Muzahim kızı Asiye. Kendi döneminde Âlemin (dünyanın) hanımlarının seyyidesidir. İkincisi İmran kızı Meryem’dir. O da aynı şekilde Âlemin hanımlarının seyyidesidir. Üçüncüsü Hz. Peygamber-i Ekrem’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) zevcesi Hz. Hatice-i Kubra’dır. O da buna benzer şekilde Âlemin hanımlarının seyyidesidir. Dördüncüsü de Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) kızı Hz. Fatıma Zehra’dır (Allah'ın selâmı üzerine olsun). O ise âlemlerin hepsinde gelmiş geçmiş tüm hanımlarının seyyidesidir.

Mahşer gününde…

Hz. İmam Ali (O'na selâm olsun) şöyle buyurmuştur:
“Resûlullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şöyle buyurdu: “Kızım Fatıma üzerinde, hamuru cansuyundan yoğrulmuş keramet elbisesi ile haşrolur. Yaratılanlar ona bakınca şaşkınlığa düşer.Sonra da ona cennet giysilerinden bin giysi giydirilir. Kırmızı hat ile onların (elbiselerin üzerinde) şöyle yazılıdır: “Fatıma bint-i Muhammed’i (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin); en güzel biçimde, en tamam şekilde, en saygın halde ve (bunlardan) nasibi en bol olacak şekilde Cennet’e alınız! O da bir gelin gibi, etrafında yetmiş bin cariye cennete uğurlanır.”

Abdullah bin Abbas’tan şöyle rivayet olunmuştur: Resûlullah’ın (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şöyle buyurduğunu işittim: “Ey insanlar; kıyamet gününde biz dört kişiden başka kimse bineğe binmez” Oradan birisi şöyle dedi: “Anam babam sana feda olsun ya Resûlallah! Kimdir o bineğe binenler?” (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şöyle buyurdu: “Ben Burak üzerinde olacağım. Kardeşim Salih, kavmi tarafından boğazlanmış olan Allah’ın devesinin üzerinde olacaktır. Kızım benim beyaz devemin üzerinde olacaktır. Ali bin Ebu Talib de Cennet develerinden bir devenin üzerinde olacaktır.”

Hz. Peygamber-i Ekrem’den (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şöyle rivayet olunmuştur: “Kıyamet günü gelip çattığında arşın içlerinden biri şöyle nida edecektir: “Ey yaratılanlar maşeri! Fatıma bint-i Muhammed (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) geçip gidinceye kadar gözlerinizi yumunuz!”

Hz. Fatıma Zehra’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah katındaki isimleri şunlardır: “Fatıma (sütten kesilmiş olan, taraftarlarını sütten keser gibi cehennem ateşinden kesecek olan), Sıddîka (özüyle sözüyle dosdoğru olan, doğruları tasdik eden hanım), Mubareke (bereketli hanım), Raziye (pek razı olan hanım), Merziyye (pek razı olunmuş olan hanım), Muhaddese, Zehra (parıldayan, kuvvetle ışıldayan hanım), Betûl”

Yüce şanı ve benzersiz makamı sebebiyle Hz. Resûlullah (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) tarafından “Âlemlerin hanımlarının seyyidesi” lakabı verilen tek şahsiyettir.Bu başlı başına çok yüce bir şereftir. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah’ın yolu uğruna, İslam uğruna tüm musibetlere, zorluklara ve zulümlere tahammül gösterirdi. Hz. Fatıma (Allah'ın selâmı üzerine olsun) noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah tarafından özel olarak seçtiği ve rahmetiyle onlara yaklaşan ya da yakınlaşmak isteyen her türlü kiri giderip tertemiz, paspâk kıldığı Kisa ashabı (Âl-i Aba) efradı Ehlibeyt’tendir. Âl-i Aba Hz. Fatıma, Hz. Fatıma’nın babası Hz. Resûlullah, Hz. Fatıma’nın eşi Hz. İmam Ali ve Hz. Fatıma’nın evlatları Hz. İmam Hasan ile Hz. İmam Huseyn’dir. (Allah Hz. Peygamber Efendimiz’e ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin). Hz.Resûlullah’ın (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şahadetinin ardından eşi Hz. İmam Ali’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) en büyük destekçisi de yine o olmuş, zorlukların aşılmasında ve kurulan komplolar ile çıkarılan fitnelerin aşılmasında O’na yardım etmiştir Hz. Fatıma (Allah'ın selâmı üzerine olsun)...

Yapacağı şikayet...

Hz. Resûlullah (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şöyle buyurmuştur: “Kızım Fatıma yanında kana boyanmış giysilerle haşrolacaktır. Bunlar (giysiler) Arşın direklerinden birine asılacaktır. O (Fatıma) da: “Ey Adl, ey Cabbar! Benimle oğlumun katili arasında hükmet!”diyecektir. Kabe’nin Rabbi’ne andolsun O da kızım için hükmedecektir!”

Hz. İmam Huseyn’e (O'na selâm olsun) dayanan bir hadiste şöyle buyurulmaktadır: “Babam bana Hz. Resûlullah’tan (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) (şunları) anlattı: O’na nasıl katledileceğini ve benim nasıl katledileceğimi, mezarının mezarıma yakın olacağını bildirmiş... Fatıma’nın onunla buluştuğu zaman zürriyetinin O’nun ümmetinin elinden çektiklerini O’na şikayet edeceğini ve O’nun (Hz. Fatıma’nın) zürriyetine eziyet eden kimsenin cennete giremeyeceğini (söylemiş)”

Cabir bin Abdullah el-Ensarî’den şöyle naklolunmuştur: Hz. Resûlullah (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şöyle buyurdu: “Kıyamet günü gelip çattığında kızım Cennet develerinden bir deveye binerek gelir. Cebrail de devenin yularından tutarak en yüksek sesiyle şöyle nida eder: “Fatıma bint-i Muhammed (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) geçinceye kadar gözlerinizi yumunuz! O gün Fatıma geçinceye kadar gözlerini yummamış olan ne bir peygamber, ne bir resûl, ne bir sıddîk, ne bir şehîd kalır! Rabbi Celle Celâluhu’nun arşıyla karşı karşıya gelinceye kadar ilerler. Sonra da kendini devesinden atar ve şöyle der: “İlahım, Efendim; benimle bana zulmeden ile arasında hükmet! Allah’ım benim ile evladımın katili arasında hükmet!” O anda Allah Celle Celâluhu katından şöyle nida olur: “Ey Habîbem ve Habîbim’in kızı! İste, verilir! Şefaat et, şefaat olunur! İzzetime ve Celalime andolsun; hiçbir zalimin zulmü beni geçip gidemez!”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: