Sudan Büyükelçisi Mukaddes Türbe’de: “Biz teröre karşı Irak’ın ve Irak halkının yanındayız. Merceiyet’in kifaî cihad fetvası da, Irak’a heybetini geri kazandırmıştır...”


Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi kapsamındaki şirketlere ve El-Kefîl Şirketi’ne Sudan’a gelip yatırım yapmaya davet eden Büyükelçi,Sudan ile Irak halkı arasındaki olumlu ilişkilere ve Sudan’ın yatırıma elverişli yönlerine değindi.

Seyyid Safî ardından şunları söyledi:

“Biz uzun zamandan beridir Sudan’a önem veriyoruz ve birçok alanda tecrübe sahibi olduğunu biliyoruz. Irak’taki rejim; zamandan büyük bir hisse çalarak Irak’ı komşulardan ve Arap (dünyasında) derin ilişkiler kurmaktan alıkoydu. Ancak değişim sonrası derin bir nefes alındı ve kardeşlik, komşuluk ilişkileri kurulma noktasında geniş çaplı ilişkiler başlatıldı. Sudan’ın bu duruşu, derinlere dayanan kardeşlik bağından kaynaklanmaktadır.”

“Necef-i Eşref’teki Merceiyet’in yaşı 1000 yılı aşkındır. Selçuklu Devleti zamanında Bağdat’tan Necef-i Eşref’e taşınmıştır.Bu müddet boyunca sürekli Irak vatandaşının maruz kaldığı sorunlarla ve verdiği mücadele ile doğrudan temasta olmuştur. Osmanlılar döneminde Türk Devleti ile irtibat halinde olmuş ve Irak’taki tüm etnik ve inanç kesimlerinin çıkarlarını korumuştur. Bu (onurlu duruşlar) da Irak’ı ve mukaddes değerlerinin müdafaasının kifai cihad olduğuna dair fetva ile taçlandı.Samarra’da yaşanan olaylar ve Hz. İmameyn-i Askeriyeyn’in (Allah'ın selâmı hepsine olsun) Zarîhi’ne yapılanların ardından verilmeyen bu fetva; Musul toprağı ve etrafının saygınlığı çiğnenince verildi. Bunun üzerinde derinlemesine düşünecek çok şey varken orada burada çatlak sesler işitiyoruz. Bu ülke için hayır istemiyorlar; neyi arzuladıkları açıkça ortada ve iyi biliniyor.”

“Bizler Sudan’a yatırım yapılmasına teşvik ediyoruz. Aynı şekilde tüm Arap ve İslam ülkelerindeki mali kaynaklara yatırım yapmaya da teşvik ediyoruz. Zira o ülkeler bize yakın ve aramızdaki birçok ortak bağ var. Irak, Arap muhiti ve bölgesel çevresi ilişkilerini ilerletmek için çabalıyor. Ancak bazı ülkeler var. Geçmişte de, şu anda da; şu ya da bu sebeple Irak ile işbirliği yapmamaya devam ediyor ve Irak’ın dokusunu parçalamaya çalışıyor. Olay o dereceye varıyor ki; Iraklı bir yolcuya havaalanlarında “sen hangi mezheptensin??” diye soruluyor! Maalesef Irak’ın güzellik yaptığı ve Irak’a ait hayırlardan pay elde eden ülkelerde (yaşanıyor bunlar).”

Buluşma sonunda Sn. Muhammed Ömer Musa ve beraberindeki heyet Mukaddes Türbe’ye kendilerini sıcak bir biçimde karşılamış olmaları, Mukaddes şehirde gördükleri gelişmeler ve Mukaddes Türbe Genel Sekreteri tarafından yapılan açıklamalardan ötürü teşekkür etti. Ziyaretçi heyete Hz.Ebulfazl Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Efendimiz’in Mukaddes Ziyaretgâhı’na ait manevi değeri büyük hediyeler takdim edilirken, ziyaretçi heyet de Mukaddes Türbe Genel Sekreteri’ne hatıra hediye takdim etti.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: