Şii Vakfı Konseyi Başkanı Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) Pâk Ziyaretgâhı’nda konuştu: “El-Ezher’in beyanı, üzücü ve böylesine sağlam kurumdan beklenmedik bir bildiri olmuştur.”

Seyyid Alâ el-Musewî
Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi 19 Mart 2015 (27 Cemaziyelevvel 1436) günü, Irak Şii Vakfı Divanı’nda devir teslim kutlaması törenine ev sahipliği yaptı. Eski başkan Seyyid Salîh Hayderî’nin ödüllendirildiği ve yeni başkan Seyyid Alâ el-Musawî’nin tebrik edildiği törende yeni başkan Seyyid Alâ el-Musawî şunları söyledi:

“Bu günlerde geniş çaplı bir meydanda gerçekleşen olaylara analitik bir şekilde bakmamız gerekiyor. Haşd-i Şabî (Gönüllü Halk Toplulukları) ve savaşçıların savaş meydanında dünyayı sarsan bir fırtına estirmiştir. Bu da gençlerimiz ve kahramanlarımızın son derece önemli bir vazife gerçekleştirdiği anlamına gelmektedir. Onları karalamaya ve elde ettikleri zaferleri çirkin göstermeye yönelik yapılan bu vahşi saldırılara dikkat etmemiz gerekiyor.Bu durum, zaferlerin Irak’a yönelik kurulan bölgesel komplo için ne kadar büyük tehlike arzettiğini gösteriyor. Buna karşılık; ailelerinden çocuklarından başlayıp savaşta duydukları ihtiyaçlara, taleplerine ve savaşta maruz kaldıkları isabet ve özel ilgi gerektiren durumlarla ilgilenmeye kadar, hep birlikte el ele vererek tüm meydanlardaki mücahitlere destek olmamız gerekiyor.”

“Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı hepsine olsun) Türbeleri’nin kriz başladığından bu yana (gaziler için) yaptıkları; belki de hükümet kanadından birçokları tarafından yapılmadı. Bu; Dini Merceiyet, Şii Vakfı ve Mukaddes Türbe sorumluları için bir medar-ı iftihardır. Bu çok hassas aşamada çabalarımızı birleştirmeye ihtiyacımız var. Medya yoluyla yayınlanan raporlarla cephelerimiz zayıflatılmaya ve hem bize, hem de savaşçılarımıza zaafiyet ruhu aşılanmaya çalışılmak suretiyle bize karşı savaş açılmıştır. El-Ezher Şeyhi tarafından yayınlanan bildiri, üzücü bir beyandır ve böylesine sağlam bir kurumdan beklenmedik bir kurum olmuştur. Durumu insafla ele almaları ve akıl ile dikkat tartısından geçirerek irdelemeleri gerekirken; kendilerinin ne idüğü belirsiz kimseleri onlara aktardığı Irak haberlere dayandıklarını, bu dezenformasyona ve DAİŞ (IŞİD) ağzıyla konuşan manipülatif medyaya dayanarak görüşlerini inşa ettiklerini görüyoruz. Belki de bazı bölge ülkeleri içerisinde bazılarının bundan siyasi çıkarları vardır ve bu yüzden de İslam ve Arap dünyasında sünniliğin yüzü sayılan bu kurumdan bu duruş ortaya çıkmıştır. Tüm bunlara dikkat etmemiz gereklidir.”

“Seyyid Safî kardeşime ve burada bulunan tüm kardeşlere ve değerli ulemâya teşekkür ediyorum. Kendilerinden bu sorumluluğun altından kalkabilmeye ehil olmam için dua etmelerini ve üzerimize düşeni yapabilmek için birbirimize yardımcı olmayı rica ediyorum.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: