Hz.Zehra’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahâdeti hatırası sebebiyle: “O’nunla Hz.Ebulfazl Abbas (Allah'ın selâmı onlara olsun) arasındaki özel bağın sırrı nedir?” diye merak edenlere....

Hz.Ebulfazl Abbas ile Hz. Fatıma Zehra (Allah'ın selâmı hepsine olsun) arasında iki önemli bağ vardır. Birincisi Hz. Ebulfazl Abbas’ın; Hz.Fatıma Zehra’nın evlatlarının ve eşi Müminlerin Emîri’nin (Allah'ın selâmı hepsine olsun) bir numaralı savunucusu ve koruyucusu oluşudur. Haşimoğulları’nın Dolunayı (Allah'ın selâmı üzerine olsun), sahip olduğu sebat, cesaret ve yılmazlığı Babası Müminlerin Emîri (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ile birlikte birçok yerde ortaya koymuştur. Sergilediği bu duruşlar, Müminlerin Emîri’nin, O’nu (Allah'ın selâmı hepsine olsun); Ağabeyi Hz. İmam Hasan’a ve Hz. İmam Huseyn’e (Allah'ın selâmı hepsine olsun) verecekleri mücadelede bir yâran ve yardımcı olarak yetiştirmesi sürecinin ilk adımları olmuştur. Müslümanların başına haksız yere musallat olan Muaviye’nin baskısı, azgınlığı ve zulmüne karşı Hz. İmam Hasan’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) koruyucusu ve kollayıcısı olan Hz.Ebulfazl Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun); Hz. Peygamber Efendimiz’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) getirdiği ilahi İslam mesajının özünü yok etmeye ve sağlam, salih bir toplum inşa etmeye yönelik onca çabayı boşa çıkarmaya çalışan zalim,despot ve terörist Yezid’e karşı ayaklanan Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) kutlu devrimi boyunca son nefesine kadar sağ kolu, destekçisi ve yardımcısı olmuştur. Yani ömrü boyunca; Hz. Zehra’nın eşi, evlatları ve özellikle de Hürlerin Efendisi Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı hepsine olsun) için candan öte bir kardeş, sapasağlam bir zırh, yılmaz bir bekçi ve benzersiz bir vefakarlığa sahip bir er olmuştur. Allah'ın selâmı üzerine olsun …

Haşimoğullarının medâr-i iftiharı ve Kerbelâ’nın susuz mazlumlarına su getiren kahraman Hz.Ebulfazl Abbas ile Hz. Peygamber'in canpâresi ve Âlemlerin Hanımlarının Seyyidesi Hz.Zehra Efendimiz (Allah'ın salât-u selâmı Hz. Peygamber’e, Pâk Ehlibeyti’ne ve Hz. Ebulfazl Abbas Efendimiz’e olsun) arasındaki bir diğer bağ; hak itikada ve şüphe götürmez imana dayalı ruhsal bağdır. Bu bağın oluşmasına sebep olan Alemdâr Abbas’ın (Allah'ın selâmı hepsine olsun) yetiştiği mubarek yuvadır. Bu kutlu yuva; hayatlarının en başlarından itibaren, hak din İslam’ın gerçek mesajını savunmak ve davasına hizmet etmek için elden gelen her türlü fedakarlığın yapılması gerektiği şuurunu evlatlarına aşılamış ve bunun hem dini bir vecibe olduğunu, hem de aslında gerçek cihadın bu olduğunu öğretmiştir. Pâk validesi Hz. Ümmül Benîn Hanımefendi kahraman evladı Hz.Ebulfazl Abbas’ı < em>(Allah'ın selâmı üzerlerine olsun); Allah-u Teâlâ’nın her türlü günah kirini ve kötülüğü giderdiği o pâk canlara en derinden sevgi besleme ve hizmetlerinde her türlü fedakarlığı sergileme üzerine yetiştirmiştir.

Bazı büyükler şunu nakletmişlerdir: “Hz. Zehra (Allah'ın selâmı üzerine olsun) kıyamet gününde şefaat etmek için geldiğinde Allah yolunda tahammül ettiği bazı musibetleri de beraberinde getirecek.Sağ omzunda oğlu Hz. İmam Hasan’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) gömleği, sol omzunda oğlu Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) gömleği ve önünde de bir tepsi, o tepside de karnında iken düşürülen cenîn haldeki bebeği Muhsin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) bulunacak. Hz.Cebrail O’na gelecek ve şöyle diyecek: “Ey Âlemlerin Hanımlarının Seyyidesi, şefaat etmeye ne ile başlayacaksın? Karnındaki bebeğin Muhsin’in düşürülmesi ile mi?” O da “Hayır…” diyecek. “Peki ya Amcanın oğlu Ali bin Ebi Talib’in katledilmesi ile mi?” diye soracak. Yine “Hayır…” diyecek. “Peki ya oğlun Hasan’ın katledilmesi ile mi?” diye soracak. Yine “Hayır…” diyecek. “Peki ya oğlun Huseyn’in katledilmesi ile mi?” diye soracak. Yine “Hayır…” deyince Hz. Cebrail “Peki kiminle başlayacaksın Ey Zehra?” diye soracak. Hz. Zehra da Hz.Ebulfazl Abbas’ın koparılan kollarını çıkaracak ve şöyle diyecek: “Ey Adl, Ey Hakîm! Benim ile bu iki kolu koparanlar arasında hükmet! Bu kolların ne suçu vardı da pazularından koparıldı?...”
(Kaynak: Kenzul Ummal, Hz. Fatıma Zehra’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) hikayeleri kitabı)

Hz. Zehra Seyyidemiz ile Hz. Ebulfazl Abbas Efendimiz (Allah'ın selâmı hepsine olsun) arasındaki bağı beyan iki hikaye daha vardır.

Birinci Hikaye

Derbendî’nin “Esrar-uş-Şehâde” ve Mazenderânî’nin “Meâliyyus-Sibtayn” kitaplarında bazı salihlerin şöyle anlattığı rivayet olunmuştur: Kerbelâ sakinlerinden biri Şehitlerin Efendisi’ni her gün ve her gece, iki ya da üç defa ziyaret edermiş. Ama Hz.Ebulfazl Abbas’ı ancak on gün geçtikten sonra ziyaret edermiş. Bir gece Sıddîka-ı Masûme Hz. Zehra’yı (Allah'ın selâmı üzerine olsun) rüyasında görmüş ve selâm vermiş. Ancak Hazret ondan yüz çevirmiş. Adam şöyle demiş: “Seyyidem, ne kusur ettim?”. Hazret “Oğlumun ziyaretinden yüz çevirdiğin için (böyle)” diye buyurmuş. Adam “Ben her gün oğlunu üç defa ziyaret ediyorum” diye demiş. Hazret de bunun üzerine: “Evet oğlum Huseyn’i böyle ziyaret ediyorsun ve oğlum (Abbas’ı) anca ziyaret ediyorsun.”

İkinci Hikaye

Faziletli kimselerden birinden şöyle nakledilmiştir: Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) meclislerinden birinde bulunuyordum. Minbere çıkan hatip, uzun bir anlatımdan sonra özetle şöyle dedi: Müminlerin Emîri’nin oğlu Abbas’nın Hz. Fatıma (Allah'ın selâmı onlara olsun) ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur ve hiçbir şekilde onun evlatlarından biri değildir! O sadece “Ümmül Benîn” lakaplı Kilâbîlerden Huzam kızı Fatıma’nın oğludur.” İkinci gün aynı hatip minbere çıktı ve Hz.Ali’nin oğlu Hz.Abbas’tan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) çok uzunca bahsetti. Özetle şunları söyledi: “Hz.Ebulfazl kesinlikle Hz. Zehra’nın oğludur. Çünkü dün rüya aleminde bana bunu bildirdi ve şöyle buyurdu. “Hayır Şeyh; bize iftira etme. O (dedikleri) doğrudur; O benim oğlumdur, bunlar da O’nun kopuk kollarıdır. Kıyamet gününde Kerbelâ’da onları koparanlardan hakkın alınmasını talep etmek için çıkacağım; sen ise O benim oğlum değil diyorsun, (öyle mi)?!...”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: