ادامه ارسال کمکهای معنوی و لوجستیکی آستان مقدس عباسی برای نیروهای ارتش و داوطلب مردمی

بازدید از مناطق پاکسازی شده
آستان مقدس عباسی در راستای پشتیبانی از مجاهدان ارتشی و نیروهای داوطلب مردمی در مبارزه با نیروهای تکفیری تروریستی داعش، کمکهای معنوی و لوجستیکی خود را به سوی جبهه های شمال کشور گسیل داشته است.
آستان مقدس عباسی از ابتدای آغاز عملیات پاکسازی مناطق شمالی کشور از لوث وجود نیروهای داعش براساس فتوای جهاد کفائی حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله)، پشتیبانی خود را از رزمندگان عراقی آغاز نموده و استمرار بخشیده است.
آستان مقدس عباسی از ابتدای عملیات پاکسازی این مناطق، در چند عرصه خدمت رسانی به زائران، پشتیبانی خطوط مقدم جبهه و همچنین تامین مسکن و غذای مهاجرین جنگ موفق بوده است.
در ادامه این خدمات، آستان مقدس عباسی محموله ای متشکل از انواع مایحتاج خوراکی برای رزمندگان مستقر در شهر تکریت ارسال نمود.
در کنار این کمکها، آقای شیخ عادل الوکیل معاون امور دینی حرم مطهر بهمراه تنی چند از پرسنل حرم مطهر از رزمندگان و مجاهدان عراقی در منطقه تکریت بازدید بعمل آورد.
آقای شیخ عادل الوکیل در گفتگو با خبرنگار الکفیل هدف از این بازدید را اطلاع از وضعیت رزمندگان و مجاهدان داوطلب عراقی در خطوط مقدم جبهه اعلام نمود و گفت: نیروهای داوطلب مردمی به فرمان مرجعیت دینی خود به سوی جبهه های جنگ شتافته اند و اکنون نیازمند پشتیبانی معنوی هستند. وی در ادامه افزود: آنچه مبرهن است نیروهای ما جانب حق و نیروهای داعشی جانب باطل هستند امری که امروز برای همگان مسجل شده است.
وی توضیح امور شرعی و دینی رزمندگان در هنگام نبرد را از دیگر اهداف این بازدید برشمرد و افزود: کتابچه هایی با مضامین دینی و شرعی بین رزمندگان توزیع گردیده است. وی پاسخ به سوالات شرعی و عقائدی مجاهدین از جمله موضوعات مرتبط با نماز و وضو را در میان نبرد از دیگر مسائل مورد توجه این گروه برشمرد.
آقای شیخ عادل الوکیل از مناطق آزاد شده العلم، الدور و البوعجیل بازدید و مواد غذائی و آذوقه خشک اهدائی آستان مقدس عباسی را که مورد نیاز هیاتهای مذهبی متولی طبخ غذا مجاهدین می باشد را در اختیار ایشان قرار داد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: