کتابخانه حرم مطهر عباسی منتشر نمود : کتاب (رسالة الحقوق للإمام السجّاد والإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

در ادامه تالیفات و انتشارات کتابخانه آستان مقدس عباسی با محوریت افکار و اندیشه های اهل بیت علیهم السلام که عمدتا در قالب پروژه های دانشگاهی تعریف می گردند، کتاب رسالة الحقوق للإمام السجّاد والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، مطالعه و مقایسه با بیانه جهانی حقوق بشر) در واحد مطالعات و تالیف کتب کتابخانه و دار المخطوطات حرم مطهر عباسی تالیف و منتشر گردید.
این کتاب بعنوان پروژه فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تالیف و شامل 5 فصل به شرح :
فصل اول : تعریف لغات و اصطلاحات حقوق، بیانیه حقوقی، امام، انسان، حقوق بشر، بیانیه جهانی حقوق بشر سال 1948 و آموزش و آموزش متقابل
فصل دوم: ابعاد نظری و مطالعات گذشته که شامل چهار جزء 1- ویژگی های حقوق بشر در گذر زمان 2- سیره امام علی بن الحسین علیه السلام 3- سازمان ملل ریشه های تاریخی، تاسیس، ابزارها، اهداف و اصول 4- مطالعات گذشته
فصل سوم: روش شناسی کتاب
فصل چهارم : حقوق بیان شده در متن رساله حقوق و بیانیه جهانی حقوق بشر از منظر 1- رساله حقوق امام سجاد علیه السلام 2- متن بیانیه جهانی حقوق بشر 3- حقوق وارده در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام مشتمل بر 1603 حق طبق نظر مولف 4- حقوق اشاره شده در بیانیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر 619 حق طبق نظر مولف و 5- مقایسه بین رساله امام سجاد علیه السلام و بیانیه حقوق بشر
می باشد.
در پایان این کتاب مولف نتایج، توصیه ها و پیشنهادهای خود را ارائه می نماید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: