Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda hummalı "Fatımî sevinç" hazırlığı ve dört bir yanda yayılan Fatımî gül kokusu…

Hz.İmam Sadık’a, Hz.Fatıma’ya (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) “Zehra - Işıl ışıl parlayan, alev alev aydınlatan” dendiği sorulduğu zaman şöyle buyurmuştur: “Çünkü O mihrabında (ibadet için) durduğu zaman nuru, sema ehline; gezegenler yeryüzü ehline nasıl parladığı gibi parlar.”

(Arapça’da “sema” kelimesinin manevi alem ya da mana boyutu anlamına da geldiğini hatırlatalım. Diğer kültür ve dinlerde de bu anlama rastlamak mümkündür.)

Hiç kuşku yok ki, Allah-u Teâlâ için Hz. Resûlullah’tan (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) daha sevimli kimse yoktur. Hz. Muhammed Mustafa’nın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) kalbinde de yaratılanların içinde, başta Hz. Fatıma olmak üzere zürriyetinden (Allah'ın selâmı hepsine olsun) daha sevimlisi yoktur. Nitekim “Ancak vahy üzere konuşan” Hatem-ul Enbiya Efendimiz, Hz. Zehra (Allah-u Teâlâ Hz. Peygamberimiz’e ve Hz. Fatıma’nın yuvasının oluşturduğu Pâk Ehlibeyti’ne salât etsin) hakkında şunları buyurmuşlardır:

“İki yanım arasındaki ruhumdur”

“Fatıma benden bir parçadır. O’na eziyet eden bana eziyet etmiştir. O’nu öfkelendiren beni öfkelendirmiştir. O’nu mutlu eden beni mutlu etmiştir. O’na kötülük eden bana kötülük etmiştir”

Alemlerin Rabbi’nin Sevgilisi (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) aynı şekilde; Hz. Fatıma’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) kıyamet gününde O’nu seven günahkar kimselere şefaatçi olacağını ve onları ateşten, bir kuş nasıl iyi taneleri ayıklayıp kötü taneleri ayıklıorsa öyle ayıklayıp kurtaracağını beyan etmişlerdir.

Böylesi bir şahsiyetin viladeti de şahadeti de; hiç kuşkusuz Ehlibeyt (Allah-u Teâlâ'nın en üstün salât-u selâmı, başta Hz.Peygamberimiz olmak üzere hepsine olsun) dostlarının ve aşıklarının nezdinde çok önemlidir.

Dünyanın dört bir yanında Alemlerin Hanımlarının Seyyidesi Hz. Fatıma Zehra’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) viladetini kutlama hazırlıkları sürerken; Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nde de özel bir çalışma gerçekleşti.

Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Türbe’nin Hizmet İşleri Bölümü’nde çalışan hizmetkârları, 20 Cemâziyelâhir’de gerçekleşen mubarek viladetin kutlamalarına özel bir botanik çalışma gerçekleştirdi. Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Fideliği kadrosu tarafından gerçekleştirilen botanik kompozisyonlardan birinde; Yüce Allah’ın (Azze ve Celle) Hz. Fatıma’yı (Allah'ın selâmı üzerine olsun) cennetten bir elma vesilesiyle yarattığına atıfta bulunmak için çiçeklerden 2,33 m yarıçaplı bir elma ve elmanın içerisinde de “Fatıma” ismi yazıldı. Mukaddes Ziyaretgâh’ın kalbi konumunda olan Harem-i Mutahhar bölümünün girişinde sağ tarafına yerleştirilen bu kompozisyona ek olarak, aynı mekanın sol tarafına Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin logosunun bir kompozisyonu yapıldı. Aynı türde çiçeklerden yararlanılan bu kompozisyonun her ikisinde de, farklı ve kompozisyonlarıyla uyumlu 3000’er çiçek kullanıldı. Bunlara ek olarak Ana avlunun girişlerine,kapı girişlerine ve Harem-i Mutahhar’ın girişlerine özel demetler yerleştirildi.

Söz konusu çalışmalarda kullanılan çiçeklerin hepsi gerçek olup Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Fideliği’nde yetiştirilmiştir.

İşte Uluslar arası El-Kefîl Ağı’nın objektiflerinden Mukaddes Ziyaretgâhı burcu kokularıyla donatan Fatımî gül ve çiçek manzaraları…
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: