Mukaddes Türbe'de Âlemlerin Hanımlarının Seyyidesi’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) mubarek doğumunun sevinci, Kur’ân-i Kerîm ziyafeti ile yaşandı…

Hz.Fatıma Zehra’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Kur’ân-i Kerîm ile özel bir bağı vardı. Sürekli Kur’ân-i Kerîm ile birlikteydi. Hz. Fatıma (Allah'ın selâmı üzerine olsun) “Kadir gecesi” olarak da nitelendirilmişti. Mescitte yaptığı o meşhur hutbede şöyle buyurmuştu: “Allah’ın kulları! Sizler O’nun emri ve yasaklarınin, dinini ve vahyinin yüklenicisinin; Allah’ın nefislerinizi emanet ettiği, ümmetlere elçi ve hak önder kıldığı; önünüze yerleştirdiği ahdin ve geride bırakıp halife kıldığının karşısındasınız. (O) Allah’ın konuşan kitabı, dosdoğru Kur’ân (okunak), apaydın nuru, pasparlak ışığıdır; basiretleri (hidayetleri) aşikârdır. Sırları keşfedilmiş ve açıktır. Zahirleri aydındır. Ona uyanlara gıpta olunur. Kur'an kendisine uyanı, Allah'ın rızasına götürür, ona kulak vereni kurtuluşa erdirir.

Kur'an vasıtasıyla Allah'ın aydın hüccetleri, açıklanmış azimetlerine (farzlarına), sakındırılmış haramlarına, belli nişanelerine, yeterli burhanlarına, yapılması istenmiş faziletlerine ve kullara hibe edilen ruhsatlarına ve yazılı şeriatlarına ulaşılır…”

Bu noktadan yola çıkan Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü; Hz. Fatıma Zehra’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Kur’ân-i Kerîm ile ilişkisini bir başka vesile ile hatırlatmada bulunmak amacıyla, Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) mubarek doğum günü yıldönümünde(20 Cemaziyelâhir 1436 -10 Nisan 2015) Mukaddes Ziyaretgâh’ın Ana avlusunda Kur’ân-i Kerîm ziyafeti düzenledi. Seçkin bir kurranın iştirak ettiği Kur’ân-i Kerim ziyafetine Mukaddes Ziyaretgâh’ın değerli ziyaretçileri de büyük ilgi gösterdi.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: