Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nde Hz. İmam Ali Hadî’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadeti musibeti sebebiyle hüzün ve matem…

Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda H. 254 senesinde Receb-i Şerîf ayının üçüncü gününde yaşanan Hz. İmam Ali Hadî’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadeti musibetinin yıldönümü hatırası anıldı. Facianın hatırası sebebiyle siyahlara bürünen ve kızıl ışıklı hüzün kandillerine bürünen Mukaddes Ziyaretgâh’ta; Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) Hanedanını ve aşıklarını hüzne boğan bu musibetleri yad etmek için özel bir program akışı düzenlendi. Mukaddes Türbe’nin Ana Avlusunda (Sahn-ı Şerîf’te) düzenlenen programlarda Hz. İmam Hadî (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ve şahadeti musibetine değinildi. Ayrıca Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbeleri’nin özel geleneksel ortak matemi de, her özel şahadet ve hüzün münasebetinde olduğu gibi tekrar düzenlendi. Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâh’ından hareket eden matem alayı, taziye şiarları eşliğinde Beynel-Haremeyn Meydanı’ndan geçerek Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’na doğru yürüdü. Mukaddes Ziyaretgâh’ta Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) hizmetkârları eşliğinde ortak matem meclisi düzenlenerek Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) pâk ruhuna torunu Hz. İmam Hadî’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadeti münasebetiyle taziye sunuldu. Bunun yanı sıra Mukaddes Ziyaretgâhlar’daki tüm hizmet bölümleri, bu facia hatırası sebebiyle Mukaddes Kerbelâ içerisinden ve dışından gelen ziyaretçileri karşılamak üzere hazırlıklarını daha önceden tamamlamıştı.

Onuncu Nur (Allah'ın selâmı üzerine olsun)

Hz. İmam Ali Hadî (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Hidayet İmamları’nın Onuncusu’dur. Mubarek nesebi sırasıyla şöyledir: İmam Ali bin Ebu Talib oğlu Şehid-i Kerbela İmam Huseyn oğlu İmam Ali Zeynelabidîn oğlu İmam Muhammed Bakır oğlu İmam Cafer Sadık oğlu İmam Musa Kazım oğlu İmam Ali Rıza oğlu İmam Muhammed Cevad oğlu İmam Ali Hadî’dir. (Allah'ın selâmı hepsine olsun)

Hz. İmam Hadî (Allah'ın selâmı üzerine olsun); bir rivayete göre H. 212, diğerine göre H. 214 yılında Medine-i Münevvere’nin yakınlarında bulunan Saraya köyünde dünyaya geldi. H. 254 senesinde Samarra’da zehirletilerek şehîd edildi. Mubarek Validesi “Ümmü Fazl” lakaplı Faslı Hz. Sumane’dir (Allah'ın selâmı üzerine olsun) . Hz. İmam’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) dört erkek ve bir kız çocuğu vardı. Erkek çocukları Hz. İmam Hasan Askerî (Allah'ın selâmı üzerine olsun), Huseyn, Muhammed ve Cafer’dir. Kızının adı ise Aliyye’dir.

Hz. İmam Ali Hadî’nin döneminde; Mutasım, Vasık, Mütevekkil, Muntasır, Mustain, Mutezz ve Mutemed gibi birçok isim Abbasî yönetiminin başına geçti ve oradan indi. O dönemde Hz. İmam (Allah'ın selâmı üzerine olsun); hak nuru söndürmeye çalışan zalimlerin elinden türlü türlü işkence, zulüm ve eziyetlere maruz kaldı.Ancak Allah (Azze ve Celle), onlar hiç istemese de bu apaçık ilahi nurunu tamamlayacaktı. Nitekim de öyle oldu. Hz. İmam Hadî (Allah'ın selâmı üzerine olsun) hak sözü yüceltme yolunda büyük fedakarlıklarla dolu bir hayat yaşadı.Ancak O’na (Allah'ın selâmı üzerine olsun) uygulanan zorunlu ev hapsi, her gün casuslarca takip vb. türlü türlü baskılara rağmen halkın ona her geçen gün artan hürmetine ve etrafında toplanmasına hiçbir şekilde engel olamadılar. Abbasî Mutezz, bu durumu görünce korku ve takıntıları şiddetlendi. Taht sevdası ve onu yitirme korkusuyla birbiri ardına kuruntular kurdu. Hz. İmam’dan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) kurtulmayı kararlaştırdı. O da nefsinin ona güzel gösterdiği gibi Hz. İmam’ı (Allah'ın selâmı üzerine olsun) zehirlettirdi. Bunun sonucunda Hz. İmam Hadî (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şehîd oldu. Yaklaşık kırkbir sene süren, başından sonuna kadar, benzersiz bir ihlasla sadece ve sadece Allah’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) dini için mücadeleyle geçen bir ömrün ardından Pâk Ataları’nın (Allah'ın selâmı hepsine olsun) uğrunda şehîd edildiği dava uğruna O da şehîd edildi.

Doğduğun günde, zalimlerin zehriyle şehîd edilip Ceddin Hz. Resûlullah ile Pâk Atalarına (Allah-u Teâlâ’nın salât-u selâmı başta Hz. Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) kavuştuğun günde ve yeniden Onlar (Allah'ın salât-u selâmı hepsine olsun) ile birlikte yeniden diriltileceğin günde Sana selâm olsun!-
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: