برگزاری دوره آموزشی پروتکلهای بین المللی برای پرسنل آستان مقدس عباسی

در ادامه برنامه های آموزشی حرم مطهر که با هدف افزایش مهارتهای شغلی پرسنل برگزار می گردد، دوره آموزشی پروتکل بین المللی برای پرسنل روابط عمومی حرم مطهر برگزار گردید.
این دوره به موضوعاتی مرتبط با نحوه تعامل با رویدادهای حیاتی روزانه که پرسنل این بخش در طول روز با آن مواجه می گردند و همچنین نحوه برخورد و تعامل با میهمانان رسمی و میهمانان حرم مطهر در مناسبتهای مختلف پرداخت.
آقای دکتر سعد ابراهمیم حَمَد استاد این دوره در گفتگو با خبرنگار شبکه جهانی الکفیل اهمیت برگزاری این دوره را با توجه به خیل میلوینی زائران حرم مطهر عباسی که این بارگاه ملکوتی درهر سال شاهد آن می باشد مهم ارزیابی نمود و گفت: زائران داخلی و خارجی حرم مطهر در ارتباط مستقیم با پرسنل حرم مطهر بوده و این موضوع ضرورت وجود نیروهای توانمند در زمینه گردشگری و استقبال را صد چندان می نماید، امری که آستان مقدس عباسی را بر آن داشت تا این دروه را برای پرسنل بخش روابط عمومی برگزار نماید.
وی محورهای این دوره را گردشگری، پذیرائی از میهمانان، استقبال و بدرقه، دعوت رسمی و عادی و چگونگی تعامل با میهمانان در قالب پروتکلهای بین المللی موجود معرفی نمود.
وی پروتکلهای بین المللی را محور روابط بین المللی معرفی نمود و افزود: پروتکلهای بین المللی به شکل قانونی فراگیر مبدل شده و در این دوره به رابطه بین این پروتکل ها و سنتها و رسوم و اصول فرهنگ عربی نیز پرداخته شد.


نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: