Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi; III. Uluslar arası Said b. Cubeyr (Allah Ondan razı olsun) Kur’ân-i Kerîm Festivali’ne katıldı

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü’nün düzenli bir biçimde ve aktif olarak katılmaya özen gösterdiği Kur’ân-i Kerîm Organizasyonları’ndan biri de Uluslar arası Said bin Cubeyr (Allah Ondan razı olsun) Kur’ân-i Kerîm Festivali’dir.Bu yıl üçüncüsü organize edilen ve Tabiin büyüklerinden olan Hz. Said b. Cubeyr’in (Allah Ondan razı olsun) Mubarek Türbesi’nde düzenlenen festivale on farklı ülke katıldı. Dört gün boyunca süren festivalde Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü aktif bir biçimde rol aldı.

Wasıt Eyaleti Valisi Malik Halef Bey de bu konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak şunları söylemişti: “Festival imanla dolu büyük nefesler taşımaktadır çünkü Kur’ân-i Kerîm Festivalidir.”

“Dünyanın farklı ülkelerinden gelen Kur’ân-i Kerîm Kurrası ve hafızlarının katılımlarıyla; şer, terör ve sapkınlığın güçlerini temsil eden DAİŞ’e (DAEŞ,IŞİD) karşı girdiği mücadelede Irak güvenlik güçlerine ve Haşd-i Şabî’ye (Halk Toplulukları gönüllülerine) desteklerini vurgulamışlardır.”

“Bu şartlarda çok sayıda ülkenin katılımıyla bir Kur’ân-i Kerîm Festivali düzenlenmesi olumlu bir intiba kazandırmaktadır. Uluslar arası toplumunun, din adamlarının, düşünürlerin ve entellektüellerin ilgi odağı olan Irak’ta; bazılarının sürekli körüklerdiği şiddet, mezhep ya da etnik eksenli ayrımcılığa dayanlı nefret söylemlerinden uzak, yeni şeyler ortaya koymaya yönelik verimli bir iklim olduğunu ortaya koymaktadır.”

Vali Halef ayrıca Festival Programının eyaletin farklı yerlerinde Kur’ân-i Kerîm mahfillerinin yanı sıra Wasıt Üniversitesi’nde büyük Tabîî Said bin Cubeyr’in (Allah Ondan razı olsun) şahsiyeti ve tarihi ile ilgili araştırmalara yönelik oturumları da kapsadığını söyledi.

Ayrıca Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü ve Uluslar arası Kurrâ’nın katılımıyla bir Kur’ân-i Kerîm mahfili de Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda düzenlendi. Sahn-ı Şerîf’te (Ana avluda) düzenlenen Kur’ân-i Kerîm mahfili; davetlilerden ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.


Said bin Cubeyr (Allah Ondan razı olsun) hakkında…

Tabiinlerden (Yani Hz. Peygamber Efendimiz’i (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) değil ama sahabeleri gören nesil) olan ve Esed kabilesine mensup Said bin Cubeyr (Allah Ondan razı olsun); Hz. İmam Ali bin Ebî Talib (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Efendimiz’in hilafeti döneminde H. 46 senesinde dünyaya geldi. Köken itibariyle Habeşîdir. Din ilimleri eğitimi aldı ve Kufe’ye yerleşti. Orada bir imam ve Kufe ahalisinin öğretmeni oldu. Kendi döneminde yaşayan Tabiin içerisinde önemli şahsiyetlerden biri haline geldi. Takvası ve zahitliği ile meşhur oldu. Hz. İmam Zeynelabidîn Ali bin Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) dostlarındandı. H. 95 senesinde Haccac bin Yusuf es-Sakafî (Haccac-ı Zalim olarak da bilinir) tarafından katledildi. Suçu da Haccac’a, yönetimi zamanında muhalefet etmekti. Hz. İmam Ali bin Huseyn Zeynelabidîn’in (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) talebelerinden olan Said bin Cubeyr (Allah Ondan razı olsun); hadis ve rical (hadis ravileri ilmi) alimleri tarafından güvenilir sayılan şahsiyetlerdendir. Keşşî (Rical-i Keşşî) adlı eserinde onu güvenilir saymış, Tusî de rical ilmindeki eserinde onu Hz. İmam’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) dostlarından saymıştır. Said bin Cubeyr (Allah Ondan razı olsun) öylesine ilmi engin bir şahsiyetti ki; bazıları bunu ifade etmek için (Arap edebiyatının mübalağa – abartı – sanatı ile) “Yeryüzünde Cubeyr oğlu’nun ilmine ihtiyaç duyan kimse yoktur” demişlerdir.Said bin Cubeyr’in (Allah Ondan razı olsun) Mubarek Türbesi Wasıt eyaletinin Kût şehrine bağlı Hayy-el- Cenubî kazasında yer almaktadır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: