شیخ منصور البُهری : هفته فرهنگی امیر المومنین علیه السلام، حلقه وصل فرهنگی، فکری و روحانی مهم و بازگو کننده واقعیت عتبات عالیات عراق است.

دیدار هیات حرم مطهر با شیخ منصور البُهری
در ادامه دیدارهای هیات عتبات مقدسه عراق با شخصیتهای دینی ، فرهنگی و اجتماعی پاکستان در حیدرآباد، هیات عتبات مقدسه عراق با آقای شیخ منصور البُهری رئیس طایفه اسماعیلیه در حیدرآباد هندوستان دیدار و مورد استقبال گرم ایشان قرار گرفت.
در این دیدار، آقای شیخ البُهری در سخنان کوتاهی به معرفی طایفه اسماعیلیه در هندوستان و مشخصا در شهر حیدرآباد بعنوان یکی از طوایف قدیمی این کشور پرداخت و گفت: از صدها سال قبل تا کنون رابطه ای مستحکم بین ما و مردم عراق و عتبات مقدسه آن وجود داشته که بر آمده از عمق محبت و تبعیت مردم از خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام است.
آقای البُهری ضمن اشاره به اوضاع امنیتی در عراق گفت: علیرغم تمام شرایط سختی که عراق با آن مواجه بوده و هست، مردم طایفه اسماعیلیه همواره به زیارت عتبات عالیات عراق شتافته و در مناسبتهای مختلف شهادت ائمه اطهار علیهم السلام در عتبات عالیات به عزاداری پرداخته اند و در این راه و در جریان اقدامات تروریستی، شهید داده اند.
وی به مشارکت و همراهی این طایفه در مراسم راه پیمائی زیارت اربعین حسینی با سایر مردم عراق و شیعیان جهان اشاره نموده و افزود: امروز بسیار خرسندم که شاهد حضور برادران و دوستان عراقی خود از عتبات عالیات برای برگزاری این هفته فرهنگی هستم.
وی به هیات عتبات عالیات در شهر دوم خود یعنی حیدرآباد خیر مقدم گفته و اظهار امیدواری نمود برگزاری این هفته فرهنگی بتواند در تعمیق روابط فرهنگی و دینی بین دو ملت هندوستان و عراق موثر واقع گردد.
وی برگزاری این هفته فرهنگی را حلقه وصل فرهنگی، فکری و روحانی مهم بین مردم حیدرآباد و عتبات عالیات و بازگو کننده وضعیت عتبات عالیات دانسته و اظهار امیدواری نمود هفته فرهنگی امیر المومنین علیه السلام اهداف مورد نظر خود را به بهترین نحو محقق سازد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: