کیشان ردی نماینده پارلمان هند : هفته فرهنگی امیرالمومنین علیه السلام، پنجره ای از هندوستان به سوی عتبات عالیات است.

بازدید نماینده پارلمان هندوستان
سومین هفته فرهنگی امیرالمومنین علیه السلام که در حیدرآباد هندوستان از سوی آستان مقدس عباسی و با مشارکت عتبات مقدسه عراق برگزار گردیده، نه تنها مورد استقبال شخصیتهای دینی، فرهنگی و اکادمیک آن کشور واقع گریده که شخصیتهای سیاسی هندوستان نیز از این هفته فرنگی بازدید بعمل آورده اند.
آقای جی کیشان ردی نماینده پارلمان هندوستان یکی از شخصیتهای سیاسی هندوستان است که از هفته فرهنگی امیر المومنین علیه السلام بازدید بعمل آورد.
آقای جی کیشان دراین بازدید با برنامه ها و فعالیتهای این هفته فرهنگی از نزدیک آشنا و دست اندرکاران برگزاری این هفته فرهنگی، شرح مختصری از فعالیتهای این هفته فرهنگی برای ایشان ارائه نمودند.
آقای جی کیشان ردی ضمن تشکر برای برگزاری این هفته فرهنگی ، آنرا زمینه ساز توسعه روابط فرهنگی بین دو کشور و ملت دوست، هندوستان و عراق دانست و آنرا در معرفی شخصیتهای تاثیر گذار تاریخ همچون امام علی بن ابیطالب علیه السلام مهم و ارزشمند توصیف کرد.
آقای جی کیشان هفته فرهنگی امیر المومنین علیه السلام را پنجره ای از هندوستان به سوی عتبات عالیات توصیف نمود و گفت: به منظور آشنائی با فعالیتهای عتبات مقدسه عراق از این هفته فرهنگی بازدید بعملآ است.
وی اظهار امیدواری نمود مردم حیدرآباد از این فرصت استثنائی کمال بهره و استفاده لازم را ببرند. وی همچنین از عتبات مقدسه عراق خواست تا نسبت به برگزاری مستمر این هفته فرهنگی که هر روز بیشتراز قبل در هندوستان شناخته می شود، اهتمام ورزند.
در پایان هدایایی از سوی دست اندرکاران این هفته فرهنگی به آقای جی کیشان اهدا و وی نیز پرچم گنبد مطهر حضرت عباس علیه السلام را تبرک نمود.

نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: