1432 yıl önce, Şaban ayında ve yine bir Cuma gecesinde; Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) mubarek doğuşunun nuruyla yerler ve gökler aydınlandı…

Yine böyle bir gecede (en meşhur rivayetlere göre) Medine-i Münevvere’de, hicretin 4. Senesinde, Şaban ayının üçüncü ve bir Cuma gecesinde Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun); cahiliyenin asla kirletip karanlık örtüsüne bürümediği pâk ve pâk kılınmış olan altı aylık bir bebek olarak dünyayı şereflendirdi. Meryem oğlu İsa ve Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı hepsine olsun) dışında daha önce hiç altı aylık bir bebek doğmamıştı. Hz. Resûlullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) halası O doğduğu zaman halası Hz. Safiyye’ye seslenip: “Hala, oğlumu (evladımı) getir bana” buyurdu. O da “Ya Resulallah, biz onu daha temizlemedik” dedi. Bunun üzerine (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şöyle buyurdu “Hala, O’nu sen mi temizleyeceskin! Allah Tebareke ve Teâlâ O’nu temizlemiş ve pâk kılmıştır!”

Başka bir rivayete göre de şöyledir:

“Hz. Resulullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin), Hz.Zehra’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) evine gelip evladı Huseyn’i istedi. Esma bint-i Umeys de onu getirdi ve Hz. Resûlullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) O’nu alıp sağ kulağına ezan, sol kulağına da kamet okudu. Bu esnada Hz. Cebrail (Allah'ın selâmı üzerine olsun) inip Hz. Resûlullah’a (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) bu yeni doğan bebeğin isminin “Huseyn” olduğunu söyledi.Sonra aniden Hz. Peygamber’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) ağlama sesinin yükseldiği duyuldu. Esma da Allah-u Teâlâ O’nu yeni bu mubarek evlatla rızıklandırmışken ağlamasının sebebini sordu. Hz. Resûlullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) da ona Cebrail’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) az önce; ümmetinin eşrarının (kötülerinin) onu (Hz. Huseyn’i - Allah'ın selâmı üzerine olsun) Kerbelâ adı verilen bir yerde katledeceğini bildirdiğini söyledi ve Esma’dan Hz. Fatıma’ya (Allah'ın selâmı üzerine olsun) bunu anlatmamasını istedi.”

Doğumunun yedinci gününde Hz. Resûlullah, O’nun (Allah-u Teâlâ Hz. Resûlullah’a ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) adına bir koçu akika kurban edip saçını kestirdi ve saçının ağırlığı kadar gümüş ile sadaka verdi. Buna ek olarak Şeyh Kuleynî (Kuddise Sirruh) “el-Kafî” adlı eserinde Hz. İmam Sadık’tan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şöyle bir rivayet nakletmiştir: “Huseyn, Fatıma’dan (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) ya da başka bir dişiden süt emmedi.O’nu Hz.Peygamber’e (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) getirirler, O da başparmağını onun ağzına koyardı ve O da (Hz. Huseyn Allah'ın selâmı üzerine olsun) O’nun parmağını (parmağından çıkanı) emerdi. Bu da ona iki ya da üç gün yeterdi. Bu sebeple Hz. Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) eti, Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) etinden ve kanından bitmiştir. Meryem oğlu İsa ve Ali oğlu Huseyn’den (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) başka hiçbir bebek altı aylık doğmamıştır.”

(Kaynak: el-Kafî/ Hz. Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) doğumu babı)
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: