Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Şaban ayının ortası ziyareti; faziletlerinin en küçüğü, günahların bağışlanması…

Büyük bir gece, muazzam bir mekân…Allah-u Teâlâ’nın lütuflarından biri de onlara mekanın kutsiyeti ile zamanını kutsiyetinin bir araya geldiği melekûtî anlar bağışlamasıdır…
Zaman ile kastettiğimiz; rivayetlerde “Onda her türlü hikmetli iş ayrılır” ayet-i şerîfesinin indiği gece olduğu belirtilen Şaban ayının ortası, yani on beşinci gecesidir….
Mekân ise Şehitlerin Efendisi Hz. İmam Huseyn ile Kardeşi Haşimoğulları’nın Apaydın Dolunayı Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhları’dır. Muteber (itibar edilen, dikkate alınan doğruluk düzeyindeki) rivayetlerde Hz. İmam Huseyn’i (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Şaban ayının ortasında ziyaret eden kimse ile 124 bin peygamberin tokalaştığı belirtilmiştir.

Aynı şekilde çok sayıda rivayette bu mubarek günde Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ziyaret edilmesi rivayet edilmiştir.Bu sebeple mümin kardeşlerimiz bu kültürü İslam toplumunun genelinde ve bilhassa Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) dostları arasında yaymaya dikkat etmelidirler. Bu gecenin Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ile bağının yanı sıra Hz. İmam Mehdî’nin (Allah-u Teâlâ mubarek çıkışını yakınlaştırsın) doğum gecesi olması sebebiyle şerefi kat kat artmıştır.

Yani bu gece peygamberlerin ve meleklerin Hz. İmam Huseyn’e (Allah'ın selâmı üzerine olsun) inip çıktığı gece olmasının yanı sıra; Yüce Kurtarıcı, Vaadolunan, Kur’ân-ın Tercümanı ve İnsanlar ile Cinlerin İmamı, Çağımızın Sahibi Hz.İmam Mehdî’nin (Allah-u Teâlâ mubarek çıkışını yakınlaştırsın) doğum gecesi olması sebebiyle zaten sahip olduğu şeref ve kutsiyet, bu munasebetle kat kat çoğalmıştır.

Bu gecede Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ziyaretinin yapılmasının fazileti ile ilgili olarak şöyle buyurulmuştır: “Şaban ayının ortasında Huseyn b. Ali’yi ziyaret eden kimsenin günahı bağışlanır ve bir yıl geçinceye kadar o sene üzerine kötülük yazılmaz. Eğer bir sonraki sene ziyaret ederse de Allah O’nun günahlarını bağışlar.”

Ebî Kasım Babası’ndan, O da Ali b. İbrahim’den, O da dostlarından birinden Harun b. Harice’den, O da Ebu Abdullah Hz. Imam Sadık’tan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şöyle rivayet etmektedir: “Şaban ayının ortası olduğu zaman ufuk-i âlâdan (üst ufuktan) biri şöyle nida eder: Ey Huseyn’in ziyaretçileri; bağışlanmış olarak geri dönünüz, sevabınızı Rabbiniz Allah ve (Peygamberiniz) Muhammed üstlenmiştir!”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: