El-Ezher şeyhinden Beynel-Haremeyn Meydanı’nda Haşd-i Şabî’ye ve İslam toplumuna önemli mesajlar…

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Yüce Dini Merceiyet; Irak’ta tekfirci teröristlere karşı vatan ve mukaddes değerler müdafaasına gönüllü olarak katılmanın kifai cihad olduğunu ilan eden bir fetva yayınlamış ve bunun üzerine yüzbinlerce Iraklı gönülü olarak güvenlik güçleriyle birlikte omuz omuza çarpışmış ve önce DAİŞ’in (IŞİD,DAEŞ) ilerleyişini durdurmuş, sonra da çok sayıda bölgeyi tekfirci teröristlerden temizlemişti.

Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tarafından bu mubarek fetvanın ilan edilişinin I. yıldönümü münasebetiyle “Fetva olmasaydı” adıyla özel forum düzenlendi.Irak’ın ve dünyanın dört bir yanından çok sayıda tanınmış din adamı, entellektüel, edebiyatçı, akademisyen ve sanatçının katıldığı forumda Mısır’daki el-Ezher üniversitesinden katılan Şeyh Hasan Genayinî de bir konuşma yaptı. Şeyh Genayinî şunları söyledi:

“Çabuk (vereceğim) mesajlar olacak. (Çünkü) ben buraya konuşmaya için değil sizin yanınızda durup sizi desteklemek için geldim. Bu pak mekandan gözlerimi semaya doğru kaldırıp şöyle diyorum: “Allah’ım yurtlarımızı koru, Ey Âlemlerin Rabbi!” Evet, Vallahi buraya; tuzaklar kurup Kur’ân-i Kerîm’i çarpıtan ve (ayetlerin) anlamlarını tahrif edenlerin şerrini bizden defeylemesi için Allah’a dua etmeye geldim. DAİŞ Allah’ın kitabındaki bir ayet üzerine kurulmuştur; o ayetin de anlamını ve delalet ettikleri (anlamlarını) değiştirmişlerdir. O ayetin Kur’ân-i Kerîm’deki yetmişten fazla ayeti neshettiğini söylemişlerdir. Söyledikleri ayet: “Harâm aylar çıkınca müşrikler ile nerede bulursanız onlarla savaşın…” (Tevbe 5) ayetidir. Bu ayetin yeterli olduğunu ve Kur’ân-i Kerîm’deki diğer ayetleri iptal etmişlerdir. Evet… “Müşrikler ile… savaşın…” Nerede onlar (müşrikler)? Ey masumların katilleri, onlar nerede? Ey katiller! Ey küçücük çocukları yetim bırakanlar! Ey sel gibi kan akıtan ve toprakları gaspedenler! Ey, yeryüzünde bozgunluk çıkarmak dışında hiçbir hedef ya da niyetleri olmadan ayaklananlar!”

“Evet, onlar insanların en çok ibadet edeni Müminlerin Emîri Ali bin Ebî Talib’i (O'na selâm olsun) katleden İbn-i Mulcem’in torunlarıdır. Ben şuna çok şaşırıyorum: Müminlerin Emîri ona “Abdurrahman, niye beni öldürdün (öldürmeye çalıştın)?” diye soruyor, o şöyle cevap veriyor: “Ali, beni Allah’ı anmaktan meşgul etme!” DAİŞ’çiler de işte böyle yapıyor. “Allah-u Ekber”in ne olduğunu dahi bilmeden “Allah-u Ekber” adına savaşıyorlar! Noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah, Habîbi Hz. Muhammed (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) hakkında şöyle buyuruyor: “Allah'ın rahmetinden dolayı sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın, şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi.” (Âl-i İmran 159) Peygamberimiz Muhammed (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) budur!”

“DAİŞ’e bir mesajım var. Diyorum ki: “Süre ne kadar uzasa da, zaman ne kadar artarsa artsın; eninde sonunda süreceği birkaç gündür. İnşa’Allah bu yiğitlerin pazularıyla ve Allah-u Teâlâ’nın izniyle batılın kökü kazınacaktır. Önce Allah-u Teâlâ’nın fazlı ve sonra da Allah’ın kendileri hakkında “Müminlerden Allah'a verdikleri ahde sadakat gösteren erler vardır” buyurduğu bu yiğitlerin pazuları sayesinde yerüzünün üzerinde bir tane dahi DAİŞ’çi kalmayacaktır!”

“İkinci mesajım da Haşd-i Şabî’ye (Halk toplulukları gönüllülerine): “Teşekkürler kahramanlar! Ey yiğitler, teşekkürler! Ey yiğitliğin ve kahramanlığın üretim yerleri, teşekkürler! Ümmetimizin başını (gururla) dikmesini sağlayanlar, teşekkürler!Şehitlerin İmamı Hz. Huseyn’in (O'na selâm olsun) izinden giderek “Heyhat, zillet bizden (uzaktır)!” sözünü ölümsüzleştirip göndere çekenler! Evet, sizler Hz. Huseyn’in (O'na selâm olsun) izindesiniz!”

“Üçüncü mesajım Arap-İslam toplumuna ve tüm ümmete:Sakın o çok iyi bilinen deyimdeki gibi “Beyaz boğa yendiği gün, ben de yenildim” (*) diyeceğiniz bir gün gelmesin! Sizler bu kansere karşı harekete geçmediniz. Ben bunu Arap-İslam toplumunun kanlarında ilerleyen kötü huylu bir tümör olarak görüyorum! Eğer kökünden koparılıp atılmazsa sadece Arap-İslam toplumuna değil, tüm ümmete yayılacak! Hayır Vallahi (Arap – İslam toplumuyla kalmayıp) Avrupa’ya ve diğer sınırlara taşınacak!Tüm dünyaya doğru hareket edecekler!Onlar tüm insanları tekfir ediyorlar! Müslümanı da tekfir ediyorlar, diğer dinlerdekileri de! Tüm insanları topyekün tekfir ediyorlar! Hep diyoruz ki: “tekfirin peşinden tefcîr (patlatma) gelir!” Onlar Kur’ân-i Kerîm’in de beyan ettiği gibi onlar ekini ve nesli helak ederler! Bu yüzden Arap toplumuna ve İslam aleminin önderlerine diyorum ki: “Harekete geçiniz; vakit gelmiştir! Daha ne kadar sürecek bu derin uyku! Niye Arap toplumu, arap devletler ve Müslüman devletler Yüce Allah’ın “Hep birden Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölük bölük olmayın…” (Âl-i İmran 103) buyruğu altında toplanmıyor? Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Ve asla dinlerini parça parça edip kendileri de öbek öbek olan o müşriklerden olmayın!” (Rum 31-32) Bir ümmet olunuz, Allah’a kullar ve Müslüman ümmet olunuz. Sizi O Müslümanlar olarak adlandırmıştır.”

“Hep birlikte tek bir safta olmaya geri dönelim: “Hiç şüphesiz Allah, kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever” (Saff 4) Ey Arap ve İslam toplumundaki tüm ülkeler gelin Müslümanın safına!Ey Arap ve İslam toplumunun önderleri; bir araya toplanıp bir konferans yapın ve tek bir söz üzere bir araya gelin. Bu kanser ümmetin bedenine yayılmadan bir söylem, bir saf ve bir söz üzere birlik olmaya geri dönün. Bizler taifeciliği (mezhepçiliği) bilmeyiz. İlahımız bir, Peygamberimiz bir, Resulumuz bir, kitabımız bir, ümmetimiz bir hepsi “La ilahe illAllah Muhammeden Resûlullah” altında bir olmuştur. Allah’ım, ey Rabbimiz; senden bu mekanda, bu mubarek toprakta, bu ışıl ışıl parlayan yüzlerin önünde senden niyaz ediyorum! Senden tüm Müslümanları birlik yapmanı ve bizim kötülüğümüzü isteyenleri helak etmenii istiyorum. Buraya ancak sevgi, bağları ilerletmek ve hoşgörüyü (yaymak) için geldim! Yüce Allah’tan hepimizi sevgi üzere birleştirmesini niyaz ederim.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: