Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nden “I. Uluslar arası Hz. İmam Bakır (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Kültür Festivali” duyurusu

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü, Hz. İmam Muhammed Bâkır (Allah'ın selâmı üzerine olsun) hakkında uluslar arası bir kültür festivali düzenleyeceğini duyurdu. Pâk Ehlibeyt İmamları’nın (Allah'ın selâmı hepsine olsun) hakkında çok sayıda festival düzenleyen Kültür ve Düşünce İşleri Bölümünün Hz. İmam Bâkır’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) İmameti dönemine yönelik uluslar arası bir kültür organizasyonu düzenlemesi şarttı.

Festivalde; o dönemde yaşanan itikadi bozulmalar, Hz. İmam Bakır’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) bunları ortadan kaldırıp gerçekleri açığa çıkarışı ve Hz. İmam Bakır’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun), ümmette eda ettiği ve Hz. Peygamber Efendimiz’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) buyurmuş olduğu “Bâkır-ul ulûm / ilimleri yaran” rolüne değinilecek.

Rivayette Büyük Sahabî Cabir ibn-i Abdullah (Allah O'ndan razı olsun) el-Ensarî’nin Mescid-i Nebevî’de otururken “Yâ Bakır-ul ilm… Ya Bâkır-ul ilm (Ey ilmi yaran!)” sözünü tekrar ettiği duyulurdu. Medineliler onun bu sözü çok tekrar ettiğini duyunca “Cabir anlaşılmaz sözler sayıklıyor” derler ve Cabir de onlara şöyle cevap verirdi: “Vallahi sayıklamıyorum. Ama ben Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şöyle buyurduğunu işittim: “Sen bir adamın dönemine yetişeceksin; O’nun ismi benim ismimdir, şemaili de şemailimdir. O ilmi yardıkça yarar!”

Festivali düzenleme fikri de işte buradan doğdu.

İslam düşmanları, Ümeyyeoğullarının tağut yöneticilerinin döneminden bu yana İslam ümmetinin bedenine itikadi ve fikri sapkınlık tohumları ekmeye çalışmıştır. O dönemde de günümüzde de gerçek Muhammedî İslam’ın asıl anlamının ve hakikatinin ne olduğunu tüm dünyaya öğretip gösteren hep Ehlibeyt (Allah'ın selâmı üzerine olsun) İmamları olmuştur. onlara sarılındığı takdirde asla dalalete götürmeyecek kopmaz bağlar ve ilahi nurlar olan Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) İmamları’nın her birini tanımak; her bir Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) dostunun vazifesidir.Bu yüzden de hayrın ve ıslahın türbeleri olan Mukaddes Türbeler; Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) İmamları’nın ümmete yapmış olduğu hayır ve hidayet önderliğini hatırlatmak amacıyla çok sayıda festival düzenleyerek ümmete, Hz. Resûlullah’tan (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) sonra ona sahip çıkan ve babalık eden Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) İmamları’nın yad etmeye yönelik kültür festivalleri düzenlemiş ve düzenlemektedir.

Festivalde Irak içerisinden ve dışından gelen araştırmacılara yönelik özel oturumların yanı sıra çok sayıda etkinlik yer almaktadır.

Söz konusu oturumlar başlıca şu konuları el alacaktır:
1-Hz. İmam Bakır’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) fıkıhtaki rolü
2- Hz. İmam Bakır’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) akaidi rolü
3- Hz. İmam Bakır’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) toplumu eğitici ve yetiştirici rolü
4-Şarkiyatçıların kitaplarında Hz. İmam Bakır (Allah'ın selâmı üzerine olsun)
5- Hz. İmam Bakır’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) dönemindeki kelâm okulları
6- Hz. İmam Bakır’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) döneminde siyasi otorite
7- Hz. İmam Bakır’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) sapkın akımlar karşısındaki rolü
8- Hz. İmam Bakır (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ve ümmet ile manevi boyuttaki ilişkisi
9- Hz. İmam Bakır’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ve ümmeti bilinçlendirici rolü
Festivalde ayrıca Kur’ân-i Kerîm ziyafet, şiir programları, Hz. İmam Bakır’a (Allah'ın selâmı üzerine olsun) özel Kitap Fuarı etkinlikleri ve Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi yapımı Hz. İmam Bakır’ı (Allah'ın selâmı üzerine olsun) konu alan özel bir tiyatro oyunu yer alıyor.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: