Kadir gecesi ve Kur’ân-i Kerîm’in indirilmesi: I.Bölüm

Kadr (Kadir suresi)

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla* Şüphesiz biz onu kadir gecesinde indirdik.* Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir?* Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.* Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.* Fecrin çıkışına (tanyerinin ağarmasına) kadar bir esenliktir (selamdır) o.* (Kadri Çelik meali)

Aliyy-i Azîm olan Allah en doğruyu söylemiştir!


Kadir suresini okumanın fazileti

Kadir suresinin faziletine dair birçok rivayet nakledilmiştir:

1-Hz. İmam Sadık’tan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “İnna enzelnahu”yu (Kadir suresini) farz namazlarından birine şöyle seslenilir: “Ey Allah’ın kulu! Geçmişteki (günahların) bağışlanmıştır, o halde amel etmeye başla!”

2- Hz. İmam Bakır’dan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “İnna enzelnahu fî leyletil kadr”i (Kadr suresini) sesli bir şekilde okuyan kimse Allah yolunda kılıcını çeken kimse gibidir, Onu (kadir suresini) sessizce okuyan kimse Allah yolunda kendi kanına boyanan kimse gibidir; Onu on kere okuyan kimsenin ise işlemiş olduğu günahlardan bin tanesini Allah bağışlar.”

3-Hz. Resûlullah’tan (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “O’nu (kadr suresini) okuyan kimseye Ramazan ayının orucunu tutan ve Kadir gecesini ihya ederek geçirmiş kimse gibidir.”

Kadr suresinin indiği yer

Müfessirler arasındaki yaygın görüş Kadr suresinin Mekke’de nazil olmuş olduğudur. Ancak bazıları da bu surenin Medîne-i Münevvere’de indiğine ihtimal vermişlerdir.

Kadr sözcüğünün anlamı

Kadr sözcüğü Arapça’da bir şeyin başka bir şeye herhangi bir eksilme ya da artma olmaksızın eşit olmasına denir. Allah, kendi takdiriyle bu işi takdir etmiş; yani bu işi hikmetin gereğine uygun bir biçimde ölçüp biçmiştir.

Kadr gecesinin anlamı:

Kadir gecesi olarak adlandırılmasının sebebi; o gecede Allah-u Teâlâ’nın o geceden itibaren bir sene sonrasına kadar gerçekleşecek olan şeyi takdir ettiği gecedir. Yaşamdan ölüme, hayırdan şerre, mutluluktan bedbahtlığa ve rızıktan doğuma kadar o sene içinde gerçekleşecek şeyi; Allah o gecede hükmeder.

Buna bir işaret de Yüce Allah’ın şu buyruğudur: “Her hikmetli iş o (mübarek gecede) ayırt edilir. Bir iş ki katımızdan hükmolunur, şüphe yok ki biz göndermişizdir.” (Duhan suresi 4-5)

Hikmetli işin ayrılması; ölçülüp biçileceği özelliklere uygun olarak bilfiil belirlenip yapılması demektir. Bu işlerin bu gecede mühürlenişi Allah’tan kullarına bir rahmettir.

Bazıları da “kadir, konum demektir” demişlerdir.Geceye “kadir gecesi” denmesinin sebebinin de; Allah-u Teâlâ’ya kulluk edip O’nu zikredenler nezdinde sahip olduğu büyük makam olduğunu belirtmişlerdir. Zira bu geceyi ibadet ve salih ameller (namaz, zekat vb. hayırlar) ile ihya etmek (uyumadan geçirmek); kadir gecesinin olmadığı bin ayda bu amelleri yapmaktan daha hayırlıdır. Allah-u Teâlâ müminler için iyiliklerini kat kat artırmasaydı buna erişemezlerdi. Ancak Allah-u Teâlâ müminlere rahmetinden onların yaptığı iyilikleri kat kat çoğaltmaktadır.

Hz. İmam Bakır’a (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Yüce Allah’ın “Biz O’nu kadir gecesi indirdik” buyruğu sorulunca şöyle cevap verdiği rivayet olunmuştur: “Evet, Kadr gecesi; o her sene Ramazan ayının son on gecesindedir. Kur’ân ancak Kadr gecesinde inmiştir. Allah-u Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Her hikmetli iş o (mübarek gecede) ayırt edilir”

Müminlerin Emîri Hz. İmam Ali’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “Resûlullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) bana şöyle dedi: “Ya Ali, Kadr gecesinin anlamını biliyor musun?” Ben de “Hayır Ya Resûlallah” dedim. Bunun üzerine bana şöyle dedi: “Allah Tebareke ve Teâlâ, o gecede kıyamet gününe kadar olacak olanları takdir kıldı. Takdir ettiği şeylerden biri de senin velayetin ve senin evlatlarından olan İmamların kıyamet gününe kadar olan velayetidir.”

Hz. İmam Sadık’a (Allah'ın selâmı üzerine olsun) “Kadr gecesi nasıl bin aydan daha hayırlı oluyor?” diye sorulunca şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “O (gecede yapılan) salih ameller; kadir gecesinin olmadığı bin ayda amel etmekten daha hayırlıdır…”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: