Mukaddes Kerbelâ Türbeleri'nin iman dolu ikliminde, ibadet ile ayakta geçen bir Kadir gecesi... (Foto Haber)

Müminler Hz. İmam Huseyn’in ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) iman iklimi ile dolu huzurunda son kadir gecesi olan Ramazan-ı Şerîf’in yirmi üçüncü gecesini ibadet ederek ayakta geçirdi.

Birçok fazileti bulunan bu yüce gece münasebetiyle Hz. İmam Huseyn’in ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhları’nın Ana avluları; ziyaretçilerle dolup taştı. Değerli ziyaretçiler gece boyunca dua edip Kur’ân-i Kerîm okudular ve Allah-u Teâlâ’nın mağfiretine erişip ateşten kurtulmak için bu yüce geceye has tüm amelleri eda ettiler. Müminler bu gecede de dualarında Irak’ı, halkını ve mukaddes değerlerini müdafaa eden Irak güvenlik güçleri ile Haşd-i Şabî (Gönüllü Halk Toplulukları) yiğitlerini unutmadı.

Yirmi üçüncü gece Kadir gecelerinden biridir. Bu gecede Melekler; Allah’ın Yüce Velîsi ve Beklenen İmam Hz. Mehdî’ye (Allah'ın salât-u selâmı üzerine olsun ve pek müşerref çıkışını yakınlaştırsın) inip kulların mukadderatını arzeder. O da Allah’ın izni ve O’na bahşettiği makam ile kimisini imzalar, kimisini de geri gönderir.Bu da şaşılacak bir şey değildir. Zira bilindiği gibi Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) İmamları, Hz. Muhammed’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) varisleridir ve Nübuvvet hariç diğer makamları miras almışlardır. Bu makamlardan biri de Mukarreb Melekler’den bile üstün bir mertebe olan Allah’ın yeryüzündeki halîfesi makamıdır. Bu yüzden de Melekler’in Allah’ın halifesine kulların amellerini arz etmesi en doğal, hatta olması gereken şeydir.

Bu yüzden bu gece de Hz. İmam’a (Allah'ın selâmı üzerine olsun) tevessül etmek ve hem dünyevi, hem de uhrevî durumumuzun en hayırlı şekilde olması için O’ndan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Allah katında şefaatçimiz olmasını istememiz gerekir.

Hz.Peygamber Efendimiz’den (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “Kadir gecesinde semânın kapıları açılır. O gecede namaz kılan bir kul yoktur ki ona her secde için cennette bir ağaç yazılmasın. O ağaç (o kadar uzundur ki); bir kimse bineğine binip yüz yıl boyunca gitse yine de onu katedemez. Her rekat için de cennette O’na elmastan,kırmızı yakuttan, sarı yakuttan ve inciden ev yazılır. (Okuduğu) her ayet için de cennet taçlarından bir taç yazılır. (Yaptığı) her tesbihat için de seçkin bir cennet kuşu yazılır. Her oturuşu için de cennet derecelerinden biri yazılır. Her teşehhüdü (kelime-i şehadeti) cennetteki odalardan biri yazılır. Her bir teslim (namaz selamı) için Cennet giysilerinden biri yazılır. (Şafak söktüğü) vakit ise Allah O’na, nefislerin arzu edeceği ve gözlerin haz duyacağı (türden); kanın kaynadığı göğüsleri tomurcuklanmış eşlerden, pek terbiyeli cariyelerden, ölümsüz uşaklardan, seçkin uçuculardan (kuşlardan), burcu burcu kokan (çiçek) demetlerinden, gürül gürül akan nehirlerden, gönlü razı eden nimetlerden, hediyelerden, armağanlardan, kaftanlardan ve (cennet ehli arasında saygınlık katan) itibarlardan bağışlar.

Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: