(Allah'ın selâmı hepsine olsun) Kabirleri yeniden inşa edilsin!"" /> Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas <em>(Allah'ın selâmı üzerlerine olsun)</em> Türbeleri Hizmetkârları ortak matem alayından hep bir ağızdan çağrı: "Bakî İmamları’nın <em>(Allah'ın selâmı hepsine olsun)</em> Kabirleri yeniden inşa edilsin!"

Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri Hizmetkârları ortak matem alayından hep bir ağızdan çağrı: "Bakî İmamları’nın (Allah'ın selâmı hepsine olsun) Kabirleri yeniden inşa edilsin!"

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi, 8 Şevval 1344'te Bakî Kabristanlığı'nda bulunan Ehlibeyt (Allah-u Teâlâ'nın en ulvî salât-u selâmı, başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) İmamları'nın kabirlerinin yıkılması faciasının yıldönümü sebebiyle anma merasimi düzenledi.

Her sene bu tarihlerde Ehlibeyt (Allah-u Teâlâ'nın en ulvî salât-u selâmı, başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) taraftarları ve sevenlerin hüzünleri depreşiyor. Zira bu tarihte Hz. İmam Hasan (Allah'ın selâmı üzerine olsun), Hz. İmam Zeynelabidîn, (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Hz. İmam Muhammed Bâkır (Allah'ın selâmı üzerine olsun), Hz. İmam Cafer-i Sadık'ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun), Hz. Ebulfazl Abbas'ın validesi Hz. Ummul Benîn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ve Ashab-ı Kiram ile Tabiîn’den olan müminlerin (Allah-u Teala onlardan razı olsun) de aralarında bulunduğu birçok mukaddes şahsiyetin kabirleri; Mekke-i Mukerreme ile Medîne-i Münevvere'de hakimiyet sağlayan tekfirci vahhabilerin eliyle yıkıldı.

Menfur saldırının yıldönümünde Mukaddes Türbe karalara büründü ve Mukaddes Türbe mensupları tarafından matem merasimi düzenlenerek yad edildi. Mukaddes Türbe mensupları hep birlikte Hz. İmam Huseyn'in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı'na şiirler ve sloganlar atarak ilerlediler. Ardından Hz. İmam Huseyn'in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı'nın hizmetkarları ile birlikte ortaklaşa matem düzenlenerek; şahadetlerinden sonra bile kendilerine yönelik düşmanlığın durmadığı Pâk Ehlibeyt İmamları'nın (Allah-u Teâlâ'nın en ulvî salât-u selâmı, başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) musibetleri de hatırlandı.

Aynı şekilde Mukaddes Türbe'nin Karşılama Salonu'nda da matem meclisleri ve dini sohbetler düzenlendi.Kur'ân-i Kerîm tilavetleri, şiirler ve mersiyelerle 92 yıl önce Ehlibeyt (Allah-u Teâlâ'nın en ulvî salât-u selâmı, başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) taraftar ve aşıklarını derinden sarsan musibet yad edildi.

Meclis sadece hüzne değil, öfkenin de dile geldiği yer oldu.

Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri hizmetkârları, attıkları sloganlar ve okudukları şiirlerle Bakî İmamları’nın (Allah'ın salât-u selâmları hepsine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhları’nın yeniden inşa edilmesi çağrısında bulundu.

Hiç kuşku yok ki bu talep insani bir taleptir; uluslar arası devlet ve insan hakları teşkilatları yoluyla Bakî İmamları’nın (Allah'ın selâmı hepsine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın hızla yeniden inşa edilmesi için baskı yapılmalıdır.Tekfirci vahhabilerin Ehlibeyt’e (Allah'ın selâmı hepsine olsun) ve dünya üzerindeki tüm Ehlibeyt’e (Allah'ın selâmı hepsine olsun) dostlarına karşı yaptığı bu canilik karşısında kesinlikle sessiz kalınmamalıdır. Bakî İmamları’nın (Allah'ın selâmı hepsine olsun) Pâk Kabirleri büyük bir İslam tarihi mirasıdır ve yıkılışı canavarlığı, tekfirci vahhabilerin alnında bir utanç lekesi olarak kalacaktır.

Bakî cinayeti bir değil, iki defa işlenmiştir. Tekfirci çeteler tarafından H. 1220 senesinde yıkılan Mukaddes Bakî Kabristanlığı, Osmanlı Devleti’nin eline geçince Müslümanların yapmış olduğu bağışlarla yeniden inşa ettirilerek mubarek Türbeler ile mescitler güzel ve özenli bir şekilde yeniden yapıldı. Bir süre sonra Vahhabi akımı yeniden Mekke-i Mukerreme ve Medîne-i Münevvere’yi işgal edince H. 1344 Şevval 8 tarihinde bugüne dek yarası devam eden caniliğe imza attı. Bakî İmamları; Müminlerin Emîri Hz. İmam Ali’nin oğlu Hz. İmam Hasan-ı Mucteb, Hz. İmam Huseyn’in oğlu Hz. İmam Ali Zeynelabidîn, Hz. İmam Zeynelabidîn’in oğlu Hz. İmam Muhammed Bâkır ve Hz.İmam Muhammed Bâkır’ın oğlu Hz. İmam Cafer Sadık’ın (Allah'ın salât-u selâmları hepsine olsun) mubarek kabirleri; vahşi vahabi barbarların eliyle yerle bir edildi. Dünya insanlarının eski uygarlıklarına ait miraslarını yaşatmak için bazen milli bir servet harcamakta hiçbir saknıca görmediği günümüzde; Hz. Peygamber Efendimiz’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) yanı başında yatan evlatlarının hatıranın yaşatılmasına izin verilmiyor! Resmi imkanlar bir yana; Müslümanların kendi özel imkanları ile bile Hz. Peygamber’in Ehlibeyti’ne (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) duydukları sevgiyi ve hatıralarına duydukları saygıyı ifade edecek bir yapı yapmaları yasak!
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: