92 yıl önce Tekfirci Vahhabîler Bakî'de bulunan işte bu Müşerref Türbeleri yıkmıştı...

Bakî Kabristanlığı; Hz. Peygamber Efendimiz’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) döneminden beri Medîne-i Münevvere’nin ana mezarlığıdır. Bakî’de yatan binlerce Medînelinin yanı sıra komşu bölgelerde yaşayıp Medîne’de vefat edenler, Medîne’de vefat eden ziyaretçiler ya da buraya defnolunmasını vasiyet eden çok sayıda insan da Bakî toprağının bağrında yatmaktadır. Bakî’de yatanların başında Hz. Peygamber’in Ehlibeyti’nin (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) bazı efradı ve sahabeler gelmektedir.

Müslümanlar tarih boyunca bunca şahsiyetin yattığı bu kabristana, kabirlerde yatan şahsiyetlere duydukları saygıyı ve vefayı ifade etmek için yapılar yapmıştır. Bu yapıların sonuncusu olan Bakî Kubbeleri, Medîne-i Münevvere’de ve Mekke-i Mükerreme’de bulunan diğer Türbeler, Mescitler ve İslami anıtlar ile birlikte; tekfirci karanlık çetelerin iki mukaddes şehri istila etmesi sonrası, tamamen uydurma bir gerekçe ile yıkılıp harap edildi. Tekfirci Vahabiler buraları ziyaret edip buralarda Allah’a ibadet etmenin “şirk” olduğunu (!) öne sürmüş ve silah zoruyla ele geçirdikleri yerlerde ilk yaptıkları şeylerden biri İslam uygarlığının hatıralarının yer aldığı bu yapıları ortadan kaldırmıştı. Yıkılan yapıların arasında Mekke-i Mükerreme’deki Mualla Kabristanlığı ve Hz. Peygamber Efendimiz’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) dünyaya geldiği ev bile vardı…

Bakî Kabristanlığı’na kinlerini öyle bir kustular ki; taş üstünde taş bile kalmadı. Şehitlerin Efendisi Hz. Hamza b. Abdulmuttalib’in (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) mubarek kabrini kucaklayan mesciti ve Hz. Zehra’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) mescidini bile yıktılar. Hz. Peygamber Efendimiz’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Mubarek Türbesi’ne ait özel hazinelere de el koydular… Avn. B. Hişam, Vahhabîlerin Taif’e saldırısını şöyle anlatıyor: “Kanın hurma ağaçlarının arasından bir nehir gibi aktığını gördüm. İki yıl boyunca her suya baktığımda Vallahi sanki kırmızıymış gibi geliyordu…”

İşte Bakî Kabristanlığı’nın içinde ya da dışarısında bulunan ve H. 1344 8 Şevval günü yıktıkları Kubbe-i Şerîfeler’in isimleri:

1- Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) Kubbesi. Burada dört İmam; Hz. İmam Hasan-ı Mucteba, Hz. İmam Zeynelâbidîn, Hz. İmam Muhammed Bâkır ve Hz. İmam Cafer-i Sâdık (Allah'ın selâmı hepsine olsun) kabirleri ile Hz.Peygamber Efendimiz’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Amcası Abbas b. Abdulmuttalib’in kabri yer almaktadır. Bununla birlikte (bir görüşe göre) Âlemlerin Hanımlarının Seyyidesi Hz. Fatıma Zehra’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) de burada yatmaktadır. Yıkım sonrası burada bulunan Türbe yerle bir edilmiştir.
2- Hz. Peygamber Efendimiz’in oğlu Hz.İbrahim’in (Allah-u Teâlâ Peygamber Efendimiz’e ve Ailesine salât etsin) kubbesi.
3- Hz. Peygamber Efendimiz’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) eşlerinin kubbesi.
4- Hz. Peygamber Efendimiz’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) halalarına ait kubbe.
5- Hz. Peygamber Efendimiz’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Süt annesi Halîme-i Sadiye’nin kubbesi.
6-Hz. İmam Cafer-i Sadık’ın oğlu Hz.Seyyid İsmail’in (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) kubbesi.
7-Ebî Saîd-i Hudrî’nin kubbesi
8- Hz. İmam Ali’nin Valîdesi Hz. Fatıma bint-i Esed’in (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) kubbesi
9-Hz. Peygamber Efendimiz’in babası Hz.Abdullah’ın (Allah-u Teâlâ Peygamber Efendimiz’e ve Ailesine salât etsin) kubbesi
10- Medîne dışında yer alan Hz. Hamza b. Abdulmuttalib (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Efendimiz’in kubbesi
11- Medîne dışında yer alan Hz. İmam Cafer-i Sadık’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) oğlu Ali-i Arîzî’nin kubbesi
12- Medîne dışında yer alan Zekiyyuddîn’in kubbesi
13- Medîne dışında yer alan Uhud şehitlerinden Malik b. Sa’d’ın kubbesi
14- Medîne dışında yer alan ve Hz.Peygamber Efendimiz’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) dişlerinin yara aldığı yere ait yapı
15- Hz. Akîl b. Ebî Talib (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Efendimiz’in katligâhı
16-Hz. Fatıma Zehrâ’ya (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ait “Beyt-ul Ahzan/Hüzünler Evi”
Aynı şekilde Hz. Peygamber Efendimiz’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Dedesi Hz.Abdulmuttalib’e, Amcası Ebu Talib’e ve Müminlerin Annesi Hz. Hatîce-i Kübra’ya (Allah'ın selâmı hepsine olsun) ait kubbeleri yıktılar. Hz. Peygamber Efendimiz’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) dünyayı şereflendirdiği ve Hz. Fatıma Zehra’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) dünyaya geldiği evi de harap ettiler. Havva Kubbesi’ni de yıkıp kabrini tahrip ettiler. Adını zikrettiğimiz şahsiyetlerin de kabirlerini tahrip ettiler. Bunlara ek olarak; Mekke’de, Taif’te,Cidde’de ve bu şehirlerin dolaylarında bir Müslümanın mubarek bilip kutsal saydığı ve manevî huzur bulduğu ne kadar mezar, kubbe ve kutsal mekân varsa hepsini yıktılar.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: