پایان مرحله اول آموزش سقوط با چتر نجات در یگان رزمی العباس علیه السلام

فرماندهی یگان رزمی العباس علیه السلام از اتمام مرحله اول آموزش سقوط آزاد با چترنجات خبر داد.
دراین مرحله نیروهای این یگان آموزشهای مربوط به سقوط با چتر نجات از بالگرد و از ارتفاع بیش از 2000 پائی را فرا گرفتند. این نیروها اولین گروه از نیروهای چترباز زیر مجموعه نیروهای داوطلب مردمی عراق به شمار می روند.
دراین راستا یگان رزمی العباس علیه السلام آمادگی خود برای آموزش سایر نیروهای داوطلب مردمی را به شرط موافقت دولت مرکزی عراق اعلام نمود.
آقای میثم الزیدی مسئول یگان رزمی العباس علیه السلام در گفتگوی اختصاصی با شبکه جهانی الکفیل گفت: بحمد الله امروز شاهد پایان مرحله اول از آموزشهای چتر بازی ویژه نیروهای این یگان هستیم که تحت نظر و اشراف مربی عراقی مورد تائید نهادهای بین المللی، این آموزشها را فرا گرفته اند. وی آموزشهای این دوره را شامل سقوط با چتر نجات بهمراه اسلحه و مهمات و همچنین فرود در نقاط از پیش تعیین شده برشمرد.
آقای الزیدی هدف یگان رزمی العباس علیه السلام را تشکیل یک گردان با قابلیت هلی برن دانست و گفت: هدف این گردان انجام ماموریت پشت اماکن استقرار نیروهای دشمن و امداد رسانی به نیروهای خودی دانست.
آقای الزیدی مربی این دوره را آقای شاکر الساعدی معرفی نمود و گفت: در این مرحله 37 نفر از نیروهای این یگان طی مدت 21 روز، آموزشهای چتربازی و سقوط آزاد ازهلیکوپتر را فرا گرفتند.
لازم به ذکر است یگان رزمی العباس علیه السلام دوم مرداد ماه 1394 از افتتاح بیش از 50 مرکز آموزش در سراسر عراق به منظور آموزش نیروهای داوطلب دانش آموز و دانشجو هماهنگ با دولت مرکزی خبر داده بود. این مراکز توانائی آموزش قریب به 400 هزار نیروی داوطلب طی یک سال را دارا می باشند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: