“Abbas isminin özelliği ne?” merak edenlere…

Bir görüşe göre “Abbas” ismi “Abûs” yani “asık yüzlü”den türemiştir. Sebebi de şöyle açıklanmıştır: Babası Vasî İmam Hz. İmam Ali (Allah'ın selâmı üzerine olsun), Hz. Resûlullah’tan (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) miras aldığı ilimle gaybın perdelerinin arkasından, oğlu Abbas’ın İslam’ın kahramanlarından biri olacağını ve kötülüklerin ve batılın yüzüne karşı pek asık yüzlü (yaman) olacağını görmüş (ve böylece bu ismi vermiştir).

Ancak bir görüş daha vardır. Bu da geçmiş dönemlerde yaşayan Arapların görüşüdür. Bu konuyu dilciler de nakletmiş ve bu lafzı, arslan sözcüğünü ifade ederken kullanılan sözcükler arasında saymışlardır. Zira Arapça’da arslan sözcüğünün çok sayıda eş anlamlısı vardır ve tüm bunların her biri arslanın bir özelliğine işaret eder. Mesela “Hezber, Haydara, Leys, Gazanfer, Haris, Dayğam ve Dirğâm” sözcüklerinin her biri arslan demektir. Ancak her biri arslanın bir başka sıfatına işaret etmektedir.

“Abbas” da bunlardan biridir. El-Muncid adlı kaynak “Abbas… Arslanların isimlerindendir” demektedir. Meşhur Arapça sözlüklerden biri olan “Mu’cem-ul Wasît” ise “Abbas: Arslanların kaçtığı arslandır.” Belki de “Mu’cemul Wasît”in yaptığı bu açıklama; Müminlerin Emîri’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) neden arslana ait başka isimler varken “Abbas”ı isim olarak oğluna seçtiğini bizlere anlatmaktadır.

Bilindiği üzere Arapça’da kılıç aletinin de çok sayıda ismi vardır. Bunların bazıları bunun bir savaş aleti olduğunu ifade ederken diğerleri ise yan özelliklerine de işaret etmektedir. Örneğin “Sârim” yani “Koparan” Arapça dilinde yine kılıç demektedir ve bu kılıcın diğer kılıçlara üstün olduğu bir özelliğine işaret etmektedir. Belki de bazı kılıçlarda bu özellik açıkça görülmediğinden sadece “Seyf- kılıç” denmekte ve “Sârim” olarak adlandırılmamaktadır.

Dikkat çekici bir diğer ayrıntı ise; Allah katında pek yüce bir şana sahip olan bu mubarek ailede “Arslan” isminin ve eş anlamlı sözcüklerinin pek çok oluşudur. Mesela Müminlerin Emîri’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Pâk validesi “Fatıma bint-i Esed” yani Türkçe söylersek “Arslan” kızı Fatıma’dır. Babası Müminlerin Emîri’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) bir ismi daha vardır ve O’na validesi tarafından verilmiştir: “Haydara”. (Bizim Türkiye’de “Haydar” olarak bildiğimiz isim yani) Bu isim de “Arslan”ın Arapça eş anlamlılarından biridir.

Arslanın isimlerinden biri de “Arslanların korkup kaçtığı arslan” ve –tabiri caizse- “Arslanların Arslanı” anlamına gelen “Abbas”tır. “Abbas” olarak adlandırılan bir arslanda “Arslan oluş” sıfatı, diğer arslanlara nazaran çok daha güçlü bir şekilde ön plana çıkar.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: