Mukaddes Hz.Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri Minarelerinden yükselen dini, kültürel ve tarihi bir sadâ: “Tevcîhat-ı Diniyye”

Yüce Allah’ın Iraklıları, menfur tağut diktatör yönetiminden kurtarmakla lütuf buyurmasının ardından Irak Mukaddes Türbeleri ve doğal olarak da bunlardan olan Mukaddes Kerbelâ Türbeleri; Yüce Allah’ın olmalarını istediği yere ve toplumu yönlendirici, rehberlik edici rolüne kavuştu. Böylece Mukaddes Türbeler, nurları dünyanın en uzak noktalarına dahi saçılan birer düşünce ve kültür merkezlerine dönüştü.

Mukaddes Türbeler; gerçek Muhammedî İslam’ın hükümlerini, marifetini (bilişlerini), fıkhını ve Ehlibeyt’in (Hepsine selâm olsun) faziletlerini yaymak için birçok yol kullandı. Bunlardan biri de her öğle ve akşam namazının öncesinde Ebî Abdillaah Hz. İmam Huseyn’in ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın minarelerinden okunan “Tevcîhat-ı Diniyye/ Dini yönlendirmeler” programıdır.

Beş dakikayı aşmayan bu tavsiye içerikli programda o günün fazileti, o günde yaşanan tarihi olaylar ve o günün müstehap ibadetlerine odaklanılmakla beraber Ehlibeyt’in (Hepsine selâm olsun) özel münasebetleri ve şahadetleri de yâd edilmektedir. Programda üzerinde durulan tavsiyelerin ve bilgilerin tümü; güvenilir fıkıh ve tarih kitaplarından alınmıştır.

Programı başlatan yetkililer; bu programın süresinin kısalığına rağmen dini, kültürel ve tarihsel bir minber olmasına özel önem vermişlerdir. İlerleyen yıllarla birlikte bu minber, dünyanın dört bir yanındaki müminlerin namaz öncesi dört gözle beklediği esas meselelerden ve gönüllerinde özel bir yer kaplayan etkinliklerden biri haline gelmiştir.

Anlatılan tavsiyelerin içinde Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) eşsiz benzersiz hayatından anektodlar yer almazsa hiç kuşku yok ki çok eksik kalırdı. Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) gerçek İslam’ı yaşatan kişiliğinin portresini çizen ve tarihin ölümsüzleştirdiği bu ayrıntılar anlatılarak hak yolun aydın mesajı nesilden nesile aktarılması hedeflenmektedir. Ayrıca Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) hayatından aktarılan bu nurlu pasajların bir diğer olumlu yönü de; ziyaretçinin tanımaya ihtiyaç duyduğu ve öğrenmeye susadığı bilgiler olmalarıdır.

Uluslar arası El-Kefîl Ağı da bu etkinliği düzenli olarak, hiçbirini aksatmadan Arapça sitesine yükleyerek ziyaretçilerin hizmetine sunmaktadır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: