Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda I. Uluslar arası Allame Vahîd Behbehânî (k.s.) Konferansı açılışı

Konferans açılışından bir kare

Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı; I. Uluslar arası Allame Vahîd Behbehânî (k.s.) Konferansı’nın açılışına ev sahipliği yaptı. Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kerbelâ Araştırmaları Merkezi’nin Dar-ut-Turath Kurumu işbirliği ile düzenlediği organizasyonun açılış töreni 2 Ağustos 2015 (16 Şevval 1436) Pazar günü gerçekleştirildi.Törende Şii Vakfı Konseyi Başkanı ile Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreteri’nin ve İlim Havzaları temsilcilerinin yanı sıra Irak’ın içinden ve yabancı ülkelerden çok sayıda din adamı ve akademisyen de hazır bulundu.

Şii Vakfı Konseyi Başkanı Seyyid Alâ Musewî konferansı düzenleyen Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi idaresini desteklediklerini belirterek “İlkeleri ve ölçüyü kararlılıkla muhafaza edip aşırıya geçmeyi konu edindiğinden bunun gibi konferansları düzenlemekte fayda vardır. Biz bu konferansı organize edip bu büyük adamı anarken hayatından, fıkhından ve ilminden ilham alıyoruz. Bizler böylesi eşi benzeri bulunmaz ulemayı anıp onların izinden gitmeye son derece muhtacız” dedi.

Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreteri Şeyh Abdulmehdî Kerbelâî’nin konuşmasında ise şu yer aldı: “Bu dünya çapındaki konferans; yüce bir değere sahip olan bu alimin hatırasını ölümsüzleştirmek, ilmi mirasını canlandırmak ve onun yolundan, ilminden ve ahlakından gitmek için düzenlenmiştir. Bu konferans, Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) Kerbelâ’sına duydukları aşk ve hamiyet duyguları ile; Mukaddes Kerbelâ’daki ilmi ve dini hareketliliği canlandırma ve bu Mukaddes şehir için, köklü Muhammedî Alevî yoldaki ilmi, dini ve edebi gelişime katkılarını yenileyecek yeni bir yolun taslağını çizme çalışmalar yapmaya kararlılığından kaynaklanan sürekli bir hareket çerçevesinde gerçekleşmiştir.”

Şeyh Kerbelâî ayrıca konferans etkinlikleri çerçevesinde Mukaddes Kerbelâ şehrinde Vahîd Behbehânî adını taşıyacak dini havza medresesesi projesinin inşaatının başladığını ilan etti ve proje için “bu yüce alimin hatırasının ölümsüzleştirmenin (bir parçası olacak olan bu proje ile) Mukaddes Kerbelâ’daki dini havza ilimleri medreseleri gruplarına (bir yenisi) daha eklenecek” dedi.

Konferansın Organizasyon Komitesi başkanı Dr. Mehdî Nasrallah ise şu açıklamalarda bulundu: “Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreteri’nin katkıları ve Dâr-ut-Turath Kurumu’nun işbirliği ile Kerbelâ Araştırmalar Merkezi; Uluslar arası Allame Vahîd Behbehânî Konferansını düzenlemiştir. Irak’ın içinden ve dışından birçok din adamı, alim ve akademisyenin katılımına sahne olan konferansa; Irak dışından, aralarında Arap olmayan ülkelerin de yer aldığı 20 ülkeden başvuru yapılmıştır. Konferans; fıkhın temel direklerinden biri sayılan bu pek değerli alimin izinden gitmek ve hem ilmin, hem de ulemanın (ilerleme) sürecindeki büyük rolüne ışık tutmak içindir. Konferansa - Şeyh Vahîd Behbehânî’nin (k.s.) – hayatını ve siretini, 6 farklı yönden ele alan 120’den fazla araştırma katılmıştır. Aynı şekilde festival etkinlikleri çerçevesinde pek değerli alim, fakîh ve büyük müceddid - Şeyh Vahîd Behbehânî’nin (k.s.) - hayatını ve siretini konu alan 15 kitap, okurlarla buluştu. Festival etkinlikleri iki gün boyunca Ziyaretçi Kent’in konferans salonunda devam edecek”

Konferans ümmetin ulemasına saygı ve vefa sunma vizyonunun bir parçası olarak gerçekleşmektedir. Çok değerli bir alim olan Şeyh Vahîd Behbehânî’nin (k.s.) İmamiyye fıkhının hicri 12.yy’daki yenilenip canlanmasına büyük katkılarda bulunmuştur. Kendisi geçmiş dönemde ortaya atılmış olan çok sayıda şüphe ve sorunlara cevap verip sapkınlıkları düzelten “Usûl-u Fıkıh” ilmini ortaya koymuştur. İmamiyye fıkhında ve gerçek ilmi düşünceye bıraktığı izlerden dolayı halen dini ilim talebeleri halen dini ilimler havzalarında onun ilminden ve siretinden beslenmektedir. Bu sebeple değerli alim Şeyh Vahîd Behbehânî’nin (k.s.) hatırasını canlı tutmak ve izinden gitmek ayrı bir öneme sahiptir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: