Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Yazma Eserler Evi ve Kütüphanesi: Her ilim talebesine hitap eden zengin kültür kaynağı

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Yazma Eserler Evi ve Kütüphanesi; bünyesinde barındırdığı din, kültür, tarih, ilim vb. kitap ve kaynakların yanı sıra her biri birer tarihi eser olan el yazmaları ile, ilim talep eden ve marifet kazanmak isteyen herkese hitap eden bir zengin kültür kaynağıdır. İşte bu yüzden büyük bir önem ve fark arz etmesi sebebiyle; devrik zalim rejim tarafından kapatılıp uzunca bir süre ihmal görmesinin ardından Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin başına meşru yönetimin geçmesi ile birlikte kütüphane restore edilip büyük sayılarda kitap ve kaynak ile donatıldı.

Uluslar arası El-Kefîl Ağı olarak kütüphanenin koridorlarında bir gezintiye çıktık. Bize eşlik eden Kütüphane Müdürü Sn. Faris Adnan Huseyn kütüphanenin geçtiği aşamalar ve yapısı hakkında bilgi verdi:

“Kütüphane Şubesi, Mukaddes Hz. Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü’ne bağlı bir şube olup Seyyid Abbas Huseynî Kaşânî (Allah rahmet eylesin) tarafından 1963 yılında kurulmuştur. Başlangıçta az sayıda kitap içeriyordu ve sadece Seyyid Kaşanî’nin özel el yazmalarıydı. Sayıları 500 taneydi. Ancak 2003 yılında Mukadde Türbelerin idaresinin Yüce Merceiyet’in gözetimine geçmesi ile birlikte Kütüphane; bünyesinde bulunan ve neredeyse hepsi telef olmaya yüz tutan tüm kitap ve el yazmalarıyla birlikte restore edildi. 2007 yılında da Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) doğum günü olan 4 Şaban’da açıldı.”

“Kütüphanede halihazırda bulunan kitaplar yeni ve çeşitlidir. Bir kısmı İslami olup Kur’ân tefsiri ve ilimleri, Ehlibeyt’in (Hepsine selâm olsun) siretleri, ahlak, dua, hadis, fıkıh, usul vb… kitaplardan oluşmaktadır. Burada hem Şii, hem Sünni kitaplar vardır. Sünni Vakfı Konseyi’ndeki kardeşlerimiz de bizi ziyaret ettiğinde bu yönden övgüyle söz ettiler. Kütüphanenin diğer kısmı ise akademik olup tıp, mühendislik, tarım, biyoloji, hukuk ve farklı alanlara yönelik kitaplar ihtiva etmektedir. Bu sebeple; bizi dini ilimler talebeleri ve İslami ilimler alanında araştırma yapan araştırmacılar ziyaret ettiği gibi akademisyen öğrenci ve öğretim üyeleri de ziyaret ediyor.”

Sn.Faris Huseyn, Kütüphanenin kaç birimden oluştuğu ve idari yapısı ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

“Kütüphane şubesi 12 birimden oluşmaktadır ve şube mensupları yaklaşık 96 kişidir. Birimler ise şunlardır:
1-Bibliyografya ve Hizmetler Bölümü: Bu birimin işi; idari işleri düzenlemek, Genel Sekreterlik’ten yayınlanan kararları Kültür ve Düşünce Bölümü’ne taşımak ve sonrasında da Kütüphane Şubesi’ne iletmektir.
2-Ödünç Alma Birimi: Bu birimin özelliği araştırmacı ya da okur ile doğrudan muhatap olmasıdır. Birimin işi araştırmacı ya da okurun ihtiyaç duyduğu kitap ve kaynaklara daha kolay erişmesini sağlayarak emek ve zamandan tasarruf sağlamaktır.
3-Elektronik Kütüphane Birimi: Bu birimde 14 bilgisayar yer almakta olup bazıları araştırmacının faydalanabilmesi için internete bağlıdır. Araştırmacı bu bilgisayarlar aracılığıyla kütüphanenin internet sitesine girerek orada sergilenen yabancı kitap, tez ve akademik çalışmaları görebilir.
4-Telif ve Araştırmalar Birimi: Bu birimin çalışmaları eser telif etme ve araştırmalar sunma üzerinedir.
5-Tercüme Birimi: Bu birim yabancı kaynakları tercüme eder.
6- İndeks ve Tasnif Birimi: Bu birim kaynakları en modern sistemlere uygun bir biçimde indeksler ve tasnifini yapar.
7- Donatım Birimi: Kütüphaneye kitap alıp bunlarla kütüphaneyi donatır.
8- Yazma Eserler Onarım Birimi: Telef olmuş yazma eserleri ve kitapları restore ederek yeniden canlandırır.
9- Yazma Eserler Görüntüleme Birimi: Yazma eserleri ve kitapları görüntüleyerek düzenli bir dijital arşive dönüştürür.
10-Miras Tahkik Birimi: Yazma eserler mirasının üzerinde tahkik yapar, aynı şekilde metinleri inceleyip dil tetkiki yapar.
11- Tashif Birimi: Bu birim kitapların sürekli kalması ve onarımı için çalışma yapıp telef olmuş kitapları deri ile kaplar.
12- Çocuk Kütüphanesi Birimi: Bu birim şu an yerin darlığı sebebiyle hizmete açık değil. Ancak uygun yer elde edilir edilmez hizmete girecek. Bu birim iskelet ve çocuklara özel materyal ile kitap açısından tamamlanmış durumdadır.

“Ayrıca buna ek olarak Kadın Kütüphanesi Şubesi bulunuyor. Mesai de özel bir program doğrultusunda gerçekleşiyor. Vaktin bir bölümü erkeklere, diğer bölümü de kadınlara ayrılıyor. Kütüphaneye araştırmacı ve öğrencilerden çok büyük ilgi var. Ara ara daha önce kütüphaneye kaynaklardan araştırmalarında yararlanmak için sık sık gelip giden öğretim üyeleri ve araştırmacılardan biri geliyor ve yaptığı yüksek lisans tezini ya da doktora tezini kütüphaneye bağışlıyor. Bunu bir başarı olarak sayıyoruz. Allah’a hamdolsun, katıldığı konferanslar ve düzenlediği buluşmalar aracılığıyla Hz.Ebulfazl Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Kütüphanesi’nin uluslar arası bir isim ve prestij var.”

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kütüphanesi; ondan yararlanmak isteyen ilim ve marifet talebelerinin, araştırmacıların ve öğretim üyelerinin önemli bir durağıdır. Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kütüphanesi hem dini, hem de akademik kaynakları açısından zengin bir kütüphane olup din, tarih, bilim, kültür vs birçok alanda yeni ve geniş çeşitliliği ile ön plana çıkmaktadır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: