Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Hille’de bulunan Hz. İmam Ali’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) “Redd-uş Şems” Mezarlığına su arıtma ve soğutma sistemi yaptırdı

Hille şehrinde dini açıdan çok önemli makamlar ve mezarlar bulunuyor. Bunlardan biri de “Mezâr Redduş-Şems Lilimâm Ali bin Ebî Talib Aleyhisselâm” yani Hz. İmam Ali bin Ebî Talib’e (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Güneşin Geri Döndüğü Mezarlık’tır. Bu mezarlıkta Müminlerin Emîri Hz. İmam Ali bin Ebî Talib’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) meşhur bir kerameti gerçekleşmiş ve Nehrevan savaşı sonrası güneş onun için geri dönmüştür.

2003 yılı öncesi Irak’ı yöneten diktatörlük rejimi tarafından Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) ile bağlantılı tüm mezarlıklara gösterilen kasıtlı ihmalden burası da payını almıştı. Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi de bu mezarlığın ziyaretçilerine hizmet seviyesini daha üst düzeye çekmek amacıyla su soğutma ve su arıtma sistemi yaptırdı. Mezarlığın böylesi bir sistemin varlığının eksikliğinden çok muzdarip olduğu biliniyordu.

Projeyi tasarlayıp uygulayan Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Sular Şubesi Teknik Birimi Sorumlusu Müh. Mustafa Sad Abd Uluslar arası El-Kefîl Ağı’na açıklamalarda bulundu

Mezarlığın eyalet içinden ve dışından büyük sayılarda ziyaret edildiğine işaret eden Müh. Abd; daha öncesinde küçük arıtma cihazlarıyla ve iyi çalışmayan soğutucularla bu ihtiyacı karşılamaya çalıştığını, bu sebeple de Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreterliği tarafından kendilerine mubarek mekandaki ihtiyacı kapatmak için buraya su arıtma ve soğutma sistemi inşa etmesi talimatı verdiğini söyledi.

Müh Abd yeni sistemin 400 lt/saat kapasiteli iki R.O. İstasyonu, 10 ton kapasiteli Chiller su soğutma sistemi ve 1000 litrelik iki su deposundan oluştuğunu bildirdi. Su depoları için üstü kaplı ve etrafı ile zemini ısı yalıtım maddeleri ile kaplı özel yalıtım dolapları inşa ettiklerini bildiren Müh Abd, mezarlığın içerisi ile dışarısına ikili gruplar halinde soğuk su çeşmeleri yapıp buralara arıtma ve soğutma sistemlerinde üretilen suyu bağladıklarını söyledi.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: