برگزاری دوره امدادگری، ویژه نیروهای داوطلب مردمی از سوی یگان رزمی العباس علیه السلام

دوره آموزش امدادگری
واحد ارتباط با دانشگاه در آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام در راستای عمل به وظیفه شرعی و میهنی خود، اقدام به برگزاری دوره های آموزش امدادگری برای نیروهای داوطلب مردمی نمود.
این دوره با همکاری فرماندهی پزشکی یگان رزمی العباس علیه السلام در منطقه عملیاتی الدجیل در استان صلاح الدین و پس ازبرگزاری دوره های مشابه در مراکز آموزشی این یگان در شهر کربلا برگزار گردیده است.
شرکت کنندگان، در این دوره با مبانی نظری و عملی امداگری، کمکهای اولیه، چگونگی جلوگیری از خون ریزی، آتل بندی عضو شکسته و پانسمان جراحات باز وارده به سینه و شکم، چگونگی انتقال مجروحان به پشت جبهه، احیای قلبی و ... آشنا شدند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: