تشکیل هسته اولیه گردان امام حسن علیه السلام با مشارکت 348 دانشجو.

.
348 تن از دانشجویان استان الدیوانیه عراق پس از پشت سر نهادن دوره آموزش نظامی، هسته اولیه گردان امام حسن علیه السلام را برای دفاع از عراق و مقدسات آن تشکیل دادند.این افراد در کنار نیروهای داوطلب مردمی و در قالب نیروهای احتیاط از تمامیت ارضی عراق دفاع خواهند نمود.
این دوره آموزشی در کنار صدها دوره آموزشی دیگر که در استانهای عراق برگزارگردید، با همکاری مرکز فرهنگی امام حسن علیه السلام و پلیس شهر دیوانیه برگزار گردید.
آقای شیخ لیث السائر نماینده مرجعیت در استان دیوانیه و مسئول مرکز فرهنگی امام حسن علیه السلام در گفتگو با شبکه جهانی الکفیل ضمن اعلام این مطلب گفت: این گردان پس از فرمایشات مرجعیت اعلای جهان تشیع مبنی بر مشارکت دانش آموزان و دانشجویان در آموزشهای نظامی برای حفظ آمادگی دفاعی و توانائی پیوستن به رزمندگان در خطوط مقدم جبهه ها برای دفاع از میهن تشکیل گردیده است.
این گردان متشکل از 348 نفربه 4 گروهان امام مجتبی، کریم اهل بیت، سبط اول و امام دوم تقسیم گردیده اند.


نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: