Hz. İmam Ali b. Musa’ya (Allah'ın selâmı üzerine olsun) neden “Rıza” deniyordu?

Bizler Ehlibeyt İmamları’nın (Allah'ın selâmı hepsine olsun) tümünün tüm övülmüş sıfat ve özelliklerde kemâlin en son derecelerine varmış olduklarına inanıyoruz. Bu övülmüş sıfatlardan biri de Allah’ın hükmüne ve takdirine razı olmaktır. Bu sıfat güzel sıfatların başında gelenlerden biridir. O halde hepsi (Ehlibeyt İmamları- Allah'ın selâmı hepsine olsun) güzel sıfatlarını taşıyordu; ancak bazı sıfatlar diğerlerinden daha derin ve çarpıcı bir şekilde görünüyordu. İşte bu sebeple o ön plana çıkan sıfatları ile kendilerine lakap veriliyordu. Sekizinci İmam (Allah'ın selâmı üzerine olsun), sahip olduğu tüm kemal sıfatlarına ve rıza hakikatini tamamiyle idrak etmiş olmasına ek olarak; ümmet O’nun (Allah'ın selâmı üzerine olsun) zamanında, dost düşman ve yolundan giden ile muhalafet eden herkes O’ndan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ve davranışlarından razıydı (hoşnuttu).

On iki İmam’ın mezhebine düşman olanlar gerçekleri çarpıtmaya, manipülasyon yapmaya ve Pâk Ehlibeyt İmamları (Allah'ın selâmı hepsine olsun) hakkında çok meşhur olan hususları tahrif edip başka yerlere çekmeye odaklanmışlardır. Biz de Hz. İmam Rıza’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ve mubarek doğum gününün bereketlerinden istifade etmek amacıyla bu hususta söylenenleri üç soru altında irdeleyip kısaca cevaplayacağız.

Hz. İmam Rıza’ya (Allah'ın selâmı üzerine olsun) “Rıza” adını veren kimdir? Neden vermiştir? Anlamı nedir?

Bu soruları cevaplamak için de şu rivayeti okuyoruz:

“İbn-i Bâbeveyh, Bezentî’ye dayandırdığı bir rivayette şöyle naklediyor: “(Bezentî) dedi ki:

Ebu Cafer Hz. İmam Cevâd’a (O'na selâm olsun) dedim ki: Size muhalif olan bir topluluk Baban’a “Rıza” adını verenin Memun olduğunu, çünkü onun (Memun’un) veliahtlığına razı olduğunu iddia ediyorlar. (O'na selâm olsun) şöyle dedi: “Yalan söylediler Vallahî ve fâcirlik ettiler! Aksine Allah Tebâreke ve Teâlâ O’na “Rıza” adını vermiştir. Çünkü O, Allah (Azze ve Celle) için semâsında (*) bir rıza (hoşnutluk) idi ve (Allah'ın) Resûlü ile O’ndan sonra gelen İmamlar için (Hepsine selâm olsun) de (Allah'a ait) yeryüzünde bir rıza (hoşnutluk) idi.”

(Bezentî) şöyle dedi: O’na dedim ki: Geçmiş atalarının hepsi (Hepsine selâm olsun) Allah için, Resûlu için ve O’ndan sonraki imamlar için bir rıza değil miydi? “Evet” dedi. Ben de: O zaman neden onların arasında Baban (O'na selâm olsun) “Rıza” olarak adlandırıldı? Şöyle dedi: “Çünkü O’na düşman olan muhalifler de, O’nu onaylayan velîleri (dostları) da O’na razı olmuştu. Bu (durum) da O’nun atalarından (Hepsine selâm olsun) herhangi birine olmamıştı. Bu yüzden içlerinde “Rıza” olarak adlandırıldı.”

(* Semâ, manevi alem ya da manâ boyutu anlamında da kullanılır.)
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: