دفاع تمام قد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ، مستلزم استخراج شخصیت ایشان از متن قرآن کریم است.

سید احمد الصافی
ساختارهای سیاسی اشراف دقیقی بر توانمندی ها و نیروهای متخصص داخلی ندارند. این تشکیلات تلاشهای متخصصان را ناکام نموده و در نتیجه نتوانستند از میراث، دانشمندان و محققان ما به نحو احسن محافظت نمایند. امروز کشوهای عربی و اسلامی با موضوع بسیار مهمی مواجه هستند.
این سخنان را آقای سید احمد الصافی تولیت آستان مقدس عباسی در مراسم افتتاحیه سومین همایش "العمید" ایراد نمود و افزود: بار دیگر و بواسطه این همایش گردهم آمده ایم تا از یکدیگر بیاموزیم. این همایش از ان جهت که با نخبگان علمی و فکری از داخل و خارج عراق در ارتباط است برای ما حادز اهمیت است. بسیاری از نخبگان در جهان اسلام و عرب به وظیفه خود عمل نموده و آنچه بر عهده ایشان بوده است را ادا نموده اند اما تولید علمی بایستی آخرین فرد توانمند و مستعد را در برگیرد. این تولید علمی که پژوهشگر وقت خود را بعنوان سرمایه برای آن مصروف داشته، نیازمند کسی است که پژوهشگر بتواند پس از خدای عزوجل به او اعتماد نموده و محصول علمی خود را در مجامع بزرگتر معرفی نماید. بعبارت دیگر پژوهش نیازمند فضای عرضه است و لازم است پژوهشگر نیز به نحو مطلوبی مورد تقدیر قرار گیرد.
آقای الصافی در ادامه به جهان اسلام و عرب اشاره نمودند و گفتند: این موضوع در جوامع عربی و اسلامی نیازمند وقت بیشتری است و مراکز علمی و تحقیقاتی بایستی مورد حمایت قرار گیرند چرا که این مراکز ارائه دهنده فکر و راه حل می باشند.چه بسا برخی از این راه حلها و افکار با سرنوشت یک کشور گره خورده باشد.
تولیت آستان مقدس عباسی در ادامه گفت : میل دارم در این اینجا به دو موضوع مهم اشاره نمایم. موضوع اول اینکه ما به توانمندی های داخلی خود ایمان داریم و نباید احساس کنیم که کمتر از دیگران هستیم. این احساس غلطی است. موضوع دوم آنکه ساختارهای سیاسی اشراف دقیقی بر توانمندی ها و نیروهای متخصص ندارند. این تشکیلات تلاشهای متخصصان را ناکام نموده و در نتیجه نتوانسته اند از میراث، دانشمندان و محققان ما به نحو احسن محافظت نمایند. و نکته سوم آنکه ما امروز نیازمند آنیم تا قرائتی آزاد و فکری بدور از همه اختلاف نظرها که هیج ارتباطی با موضوع ما ندارند ارائه نمائیم.
آقای الصافی در ادامه افزود: مسلمانان به دو شی مهم ایمان راسخ دارند. اولین آنها قران کریم است که اگر با توهین و یا تعرضی مواجه گردد صرف نظر از مذهب، تا پای جان برای دفاع از آن ایستاده اند چرا که ستون تمامی مذاهب اسلامی قرآن مجید است. شی دومی که همه مسلمانان به آن اعتقاد دارند وجود مبارک نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است بطوریکه قرآن کریم به عظمت ایشان و معجزه آن حضرت که خود قرآن مجید است اشاره دارد.
ایشان به مصون ماندن قرآن از تحریف در طول تاریخ اشاره نمود و افزود: قرآن مجید در طول اعصار و قرون از تحریفها مصون مانده اما در این میان موضوعات غیر حقیقی به ناروا به شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده شده که مسلمانان تا کنون نتوانسته اند آنگونه که شایسته شخصیت ایشان باشد از مقام و جایگاه پیامبر خویش دفاع نمایند.
زمانی که به قرآن مجید اهانتی صورت می گیرد تمامی مسلمانان یکصدا بپا می خیزند ولی زمانی که به شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بواسطه برخی از خصوصیات شخصیتی ایشان توهین می گردد، اهانتها پاسخ محکمی دریافت نمی کنند. علت بی پاسخ ماندن این اهانتها آنست که با بررسی ها بعدی مشخص می شود صفتی که بواسطه آن پیامبر مورد اهانت قرار گرفته در برخی از کتب سیره آمده و در نتیجه بواسطه نگرانی از برداشت های غلط از سوی اصحاب این کتب، از دفاع باز می مانیم.
ایشان ضمن تاکید مجدد بر دفاع از شخصیت پیامبر اکرم صلوات الله علیه، راهکار این امر را کنار نهادن کتب سیره و استناد به قرآن کریم که مورد قبول همگان است دانست چرا که قرآن کریم بعنوان منبع مورد قبول همگان بدرستی شخصیت پیامبر اکرم را توصیف نموده است. ایشان همچنین دستاورد استخراج شخصیت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از متن قرآن را اتحاد همه مسلمان در دفاع از این شخصیت بزرگ توصیف نمود.
وی به دیگر دستاورد این امر اشاره نمود و گفت: بعد از استخراج شخصیت پیامبر اکرم از قرآن، هر کتاب که در خصوص سیره نبوی نوشته شود که با این معیارهای قرانی در تعارض باشد مردود شمرده خواهد شد امری که برتوان مسلمانان برای دفاع از شخصیت پیامبر خواهد افزود.


نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: