Irak’ta neden 7 Muharrem günü ve gecesinde Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) şahadeti anılıyor?

Irak’ta müminler, Muharrem-i Harâm ayının yedinci günü ve gecesini Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadetini anmaya ayırmıştır. “Hz. İmam Huseyn, Hz. Ebulfazl Abbas, Hz. İmam Huseyn’in hane halkı ve Hz. İmam Huseyn’in dostları (Allah'ın selâmı hepsine olsun) Muharrem-i Harâm ayının onuncu gününde yani “Aşûra günü”nde şehîd olmuşlardır. Hepsi aynı günün gündüzünde şehîd olmuşlardır. O halde neden yedinci günde Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) anılıyor?” diye merak ediyor olabilirsiniz.

Muharrem-i harâm ayının ilk on gecesinin her biri, Kerbelâ olayında özel bir şekilde ön plana çıkan Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) efradına ayrılmıştır. Bunun sebebi hem o mubarek şahsiyetlerin müminlerin gönlünde özel bir yer kaplaması, hem de o ölümsüz savaşta sergiledikleri eşsiz duruşları ve kahramanlıkları irdeleyebilmektir.

Yedinci günün Hz.Abbas’a (Allah'ın selâmı üzerine olsun) tahsis edilmesi de boşuna değildir.
Rivayetler şöyle anlatıyor: Muharrem’in yedinci günüydü. Hz.Ebulfazl Abbas, Ağabeyi Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) çocuklarını ve ailesini öldürücü susuzluktan inlerken gördü.Asil ve cesur kalbi bu hazin manzaraya seyirci kalmaya dayanamadı. Hemen atına bindi ve düşmana doğru taarruza geçti.O dillere destan kuvvetiyle tüm engelleri ortadan kaldırdı ve suyu kaptığı gibi geri geldi. Fırat nehrine doğru taarruza geçtiğinde O’nunla birlikte otuz kadar atlı, yaklaşık yirmi piyade vardı. Yanlarına yaklaşık yirmi kırba (su kabı) almışlardı. En önlerinde de Nafi’ bin Hilal El-Muradi vardı. Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) eşsiz dostlarındandı. Onu Kerbelâ savaşının canîlerinden Amr b. Hacca el-Zubeydî karşıladı. Fırat nehrinin bekçiliği ile görevlendirilmişti. Nafi’ e şöyle dedi:
- Seni ne buraya getirdi?
- (Ulaşmamıza) engel olduğunuz sudan içmeye geldik!
- İç, afiyet olsun…
- Hem Huseyn, hem de şu gördüğün dostları susuz halde iken mi içelim?!
- Onlara su vermeye izin yoktur. Buraya onları sudan menetmek için yerleştirildik.
İmam’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) kahraman dostları Amr’a aldırış bile etmedi ve sözleriyle alay ettiler. Sonra da kırbalarını doldurmak üzere kırbalarını doldurmak üzere Fırat’a doğru hareket ettiler. Amr bin Haccac da yanındaki asker müfrezesi ile birlikte onlara karşı direnişe geçti. Aralarına Kerbela'nın Kahramanı Hz. Ebulfazl ile Nafi’ bin Hilal da katıldı ve çatışma başladı. Ancak her iki taraftan da kimse ölmedi. Bu mücadelenin sonunda da İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) dostları Hz.Ebulfazl’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) komutanlığında ve kırbaları suyla dolu halde geri döndüler.

Böylelikle Hz. Ebulfazl (Allah'ın selâmı üzerine olsun), susuz kalan Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) efradına su getirmiş ve susuzluktan ölmekten kurtarmıştı. O günden beri de kendisine “Sekkâ” yani “sulayan, su veren” lakabı verilmiştir. En meşhur ve halk arasında en çok yaygın lakabıdır. Bu aynı zamanda kendisinin de en çok sevdiği ve en özel bulduğu lakaplarındandır.

İşte bu yüzden yedinci gün O’na (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ayrılmıştır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: