استمرار ورود عزاداران در قالب عزای طویریج به صحن مطهر عباسی- باز نمودن سه درب مشرف به بین الحرمین به روی عزاداران

یکی از ورودی های حرم مطهر
آستان مقدس عباسی سه درب از دربهای حرم مطهر مشرف به محوطه بین الحرمین را به روی عزداران عزای طویریج باز نمود.

این مراسم امسال نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته و ورود زائران تا لحظه مخابره این خبر در ساعت 15:10 به وقت محلی همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار شبکه جهانی الکفیل عزای طویریج امسال شاهد مشارکت عزادارن از کشورهای خارجی بوده است.

این مراسم امروز پس از اقامه نماز ظهر و عصر و طبق برنامه از پیش تعیین شده آغاز و عزادارن ضمن طی نمودن مسیرهای اعلام شده به صحن مطهر عباسی وارد شدند. در همین راستا پرسنل حرم مطهر و نیروهای داوطلب بر برپائی خوب این مراسم و کمک به حرکت پیوسته و بدون ازدحام عزاداران نظارت نمودند.

مراسم عزای طویریج یکی از مراسم های عزای میلیونی و خودجوش است که هر ساله شهر مقدس کربلا بعد از نماز ظهر و عصر شاهد برپائی آنست. عزاداران در این مراسم پرچم هایی به رنگ سبز با نوشته (ركضة طويريج) وشعار (واحسين) بدست می گیرند.

آستان مقدس عباسی امسال با توجه به حجم بالای شرکت کنندگان در این مراسم و به منظور تسهیل ورود عزاداران اقدام به باز نمودن سه درب مشرف به بین الحرمین به روی عزای طویریج نمود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: