Aşûra dünyada işte böyle anıldı...

Matem etkinliklerinden bir kare
Şu bir gerçektir ki; bir sloganın gerçek hayatta bir uygulaması yoksa ve vicdân aleminde karşılık bulmuyorsa dil çırpmadan ibarettir ve kalplere işlemez. Mesajı kulağı geçmez. Öylesi bir mesaj da akıl sahiplerinin gözünden düşer.

Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) mesajı baştan sona kadar insanı muhatap alan bir mesajdır. Kalplerin en derinine işler. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Resûlullah’ın (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) hakkında “Huseyn bendendir, ben de O’ndanım” buyurduğu bir şahsiyetin davasının ve mesajının böyle olmasının hiçbir şaşılacak yanı yoktur elbette. Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) kıyamı, baştan sona insanı muhatap aldığı ve insanı ıslah etmeyi hedeflediği için hiçbir ırk ile, coğrafi bölge ile, renk ile ya da kültür ile kısıtlı kalmamıştır. Huseynî kıyam o kadar insanîdir ki, farklı dine mensup insanların bile gönlünde taht kurmuştur.

Bu yüzden de Aşûra hatırasının sadece Kerbelâ’da değil, sadece Irak’ta değil, sadece Ortadoğu’da değil hatta sadece İslam aleminde de değil dünyanın dört bir yanında yâd edildiğini görüyoruz. Aşûra; insan olan, insani değerlere önem verne herkesi kendine cezbeden bir kıyamdır. Çünkü insan fıtratının en derinine dokunur. Bu da başından sonuna kadar ilahî bir kıyam olduğundan dolayıdır.

Her yıl bu mubarek hatıra daha geniş kitlelere ve topraklara yayılmaktadır. Dünyanın dört bir yanında bulunan Hz. İmam Huseyn (O'na selâm olsun) sevdalıları; hüzünlerini kendilerince ifade ederek Hz. İmam Huseyn’e (O'na selâm olsun) yas tutmakta ve Hz. İmam Sadık’ın (O'na selâm olsun) “Bizim işimizi canlı tutunuz (anınız), bizim işimizi anan (canlı tutan) kimseye Allah rahmet eylesin” buyruğunu gerçekleştirmektedir.

Dünyanın birbirinden farklı ülkelerinde geçrekleştirilen bu merasimler Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) mektebinin dünyanın her köşesine nasıl yayıldığını eşsiz bir şekilde gözler önüne sermektedir. Bu manzara bize tüm ülkelerin Huseynî kıyam karşısında nasıl da hürmetle duyduğunu göstermektedir.Çünkü Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) yolundan gidenler tüm insani normları gözetmiş ve insanlığın ortak ahlakına çok dikkat etmişlerdir. Nefret ettirmekten ya da kin besletmekten son derece uzak bir şekilde insanları Allah-u Teâlâ’ya davet etmektedirler. Tüm bunları Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) uğruna hane halkı ile can dostları ile kıyam ettiği ölümsüz Taff vakıasından öğrenmişlerdir ve mesajlarını yaşatırken o mubarek kıyamın temellerinden ilham almışlardır.

Bizler de bir yandan bu ayinleri eda etmeye özen göstermeye çağrıda bulunmakla birlikte bu kıyamın içerdiği ahlaka sımsıkı bağlı kalmaya davet ediyoruz. Medya görevimizin bir parçası olarak da Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) dostlarının dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği etkinliklerin özetini görsel olarak sizlere sunmak istedik. İşte karşınızda dünyadan Aşûra kareleri...
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: