"Aşûra mektebi DAİŞ (IŞİD, DAEŞ) ile mücadelemizde bizden ne bekler?"

Hz. İmam Huseyn (O'na selâm olsun) devasa bir üniversitedir. Tüm nesilleri eğiten bir mekteptir. Gerçek İslami düşünceyi ve doğru İslam kültürünü öğretir. Aşûra günü, yerüzünden önce semâyı ağlatmıştır. Her zamanda her neslin yolunu aydınlatan çok sayıda ders üretmiştir. Bu mektep zaman ya da mekânın kısıtlamaları ile sınırlanmamıştır. Çünkü nurunu hiç sönmeyen bir meşaleden almıştır. Aşûra fedakârlığın, şahadetin, değerlerin, asaletin ve gerçek hayatın kavramlarını öğreten bir mekteptir... Gönüllerde saklı potansiyeli harekete geçirmiş, hangi zamanda ya da mekânda olursa olsun zulme ve zalimlere karşı mücadele etmeye ön ayak olmuş bir harekettir Aşûra...

Ebu Abdullah Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) kıyamı olan Aşûra’yı satır satır, uzun uzadıya ve derinlemesine düşünerek okumak insanın basiretini açar, imanını ve zulmün her türlüsünü reddetme yetisini kuvvetlendirir. Hz. Huseyn’in (O'na selâm olsun) ölümsüz bağışından gelen vahye, hak itikad uğruna fedakârlık yapmaya, hak ilkelere dayandığı için bedeli her ne kadar ağır olacak olsa da yine de insana bu yoldan gidecek gücü ve motivasyonu aşılar...

Hz. Huseyn’in (O'na selâm olsun) insanlığa yaptığı bağış o denli muazzamdır ki belirli kelimelerle bunu kısıtlamak ya da künhüne varmak mümkün değildir. Bu muazzam bağışın bir parçası da, her zamanda ve her mekanda; hangi kalıba bürünmüş olursa olsun her cani, haydut ya da zorba örgüte karşı direnmeyi,mücadele etmeyi ve zalimlere meydan okuma gücünü kazandırmasıdır.

Aşûra ümmetin ve insanlığın vicdanında özel bir yere sahiptir. Yüce Allah, hakiki tevhidi arzulayanlar için Aşûrâ’nın içerisine ilahi anlamlar gizlemiştir. Bu anlamlarla tanışan gönüllerin hak yolda mücadele ve bu uğurda fedakârlık yapma sevgisi artar.

Aşûra mektebinin bizden istediği de işte bunlardır. Ne zaman biz Aşûra ilkelerini somutlaştırmaya hazır olursak işte o zaman şiarlarımızı samimi bir şekilde dile getiriyor ve “Lebbeyk – Emrindeyiz” derken doğruyu söylüyor oluruz...

Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) mubarek kıyamı ile ilgili insanlık tarihinde yazılı olanlar da işte bu yüzden ümmete hayat bağışlamış ve ümmeti arındırmıştır. Ruhsal ve itikâdî kemalin mertebelerinde yükselmesi için kapılar açmışlardır. Ölümsüz Huseynî yol; her türlü sapkınlığa ve insanlık düşmanı akımlara karşı yılmadan sarsılmadan direnmenin yoludur. Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) yolu fikrî ve itikadî sistemimizi müdafaa ederken temel oluşturmalıdır.

Aşûra yüzlerce yıl boyunca iliklere kadar işleyen bir düşünce üretmiştir. Çağlar ve nesiller boyunca insanlık bu düşünceden beslenmiştir. Semavî bir projedir. Yaratılışın başından beri tüm Peygamberler’in (Hepsine selâm olsun) boynunda olmuş olan ve Hz. Resûlullah’ın (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) pâk zurriyetinin O’ndan miras aldığı bir ıslah projesidir. O’nun (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) emri ile olmuştur.

Hz. Ebu Abdullah (O'na selâm olsun) şöyle buyurmuştur: “Resûlullah’ın etini (Ehlibeytini) O’na aykırı (bir şekilde yürütemeyeceksin). Onlar kutsiyet bahçesinde O’nunla bir aradadır, gözlerini aydınlatmaktadır ve Onlar’la vaadini gerçekleştirecektir.”

Bu sebeple de onurlu bir şekilde insanca yaşam için mücadele etme, ıslah (reform) yapma, fedakârlıkta bulunma ve bu uğurda seferber olmanın mektebi olmuştur Aşûra... Her zaman o yüce esintileriyle bize fedakârlık ve mücadele dersleri öğretir...

Tabi ki mektebi Aşûra olan kimse; İslami ilkeler, onurlu direniş, sebat ve mücadelenin ne anlama geldiğini çok iyi bir şekilde anlar. Tarih boyunca varolan zalim hükümdarların zulmüne boyun eğmeyi ve zelil olmayı reddeden gerçek İslami ilkelere samimiyetle bağlı olur. Aşûra sapasağlam bir terbiye verir, nesillere öğretir. Kişiliklerini güçlendirir. Allah-u Teâlâ’ya mutlak manada kul olanların ve Hz. Resulullah’ın (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) pâk neslinin yolundan gitme kimliğini ve bu kimliğe sevgiyi kazandırır.

9 Muharrem 1437 (23 Ekim 2015) Cuma günü Hz. İmam Huseyn’in(Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda Sn. Şeyh Abdulmehdî Kerbelâi tarafından kıldırılan Cuma namazının ilk hutbesinde bununla ilgili olarak şöyle geçmiştir:

Aşûra (mektebi) ve Hz. İmam Huseyn(Allah'ın selâmı üzerine olsun) bizim sapmamıze ve dalate düşmemize razı olmaz. Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) mektebi; DAİŞ (DAEŞ,IŞİD) karşısında zayıf düşmemize, hezimete uğramamıza ve kırılmamıza razı olmaz. Aşûra mektebi ve Hz.İmam Huseyn (O'na selâm olsun) bizden fedakarlıkta bulunmamızı, cihad (mücadele) etmemizi, direnmemizi, (dik durmamızı,) ve önce DAİŞ karşısında sonra da fesat (yolsuzluk) karşısında nihai zaferi elde etmemizi ister; cüzî zaferler değil. Aşûra mektebinin bizden istediği budur.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: