یگان رزمی العباس علیه السلام ضمن حضور در نمایشگاه بغداد، به معرفی دستاوردهای خود پرداخت. تاکید بازدید کنندگان بر نقش نیروهای داوطلب در ممانعت از سقوط بغداد

غرفه یگان رزمی العباس علیه السلام
مشارکت آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام در چهل و دومین نمایشگاه بین المللی بغداد به عرضه محصولات فکری و فرهنگی و دستاوردهای صنعتی محدود نگردیده و یگان رزمی العباس علیه السلام ضمن حضور در این نمایشگاه به معرفی پیروزی های خود در مناطق مختلف آزاد شده پرداخته است. پیروزی هائی که بواسطه جانفشانی های نیروهای داوطلب مردمی محقق گردیده است.

آقای محمد الصواف خبرنگار یگان رزمی العباس علیه السلام مستقر در غرفه این یگان در گفتگو با خبرنگار شبکه جهانی الکفیل گفت: بدون شک بغداد و عراق پس از تشکیل نیروهای داوطلب مردمی که درلبیک به ندای مرجعیت تشکیل گردید، معادلات دشمنان و هم پیمانان آنان را نقش بر آب نمود و ما امروز با حضور در این نمایشگاه در صدد معرفی نمودن دستاوردهای یگان رزمی العباس علیه السلام در زمینه آموزش های نظامی و همچنین معرفی پیروزی هایی که دوشادوش سایر نیروهای داوطلب دراین یگان محقق گردیده است هستیم.

در این غرفه بروشورهائی بین بازدید کنندگان از غرفه توزیع گردید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: