قرآن چاپ حرم مطهر در صدر محصولات فکری عرضه شده در نمایشگاه بین المللی بغداد

قرآن چاپ شده درحرم مطهر
قسمت معارف اسلامی و انسانی وابسته به آستان مقدس حضرت عباس علیه السلامیبا محصولات متنوع فکری و فرهنگی در چهل و دومین نمابشگاه بین المللی بغداد حاضر گردیده و قرآن کریم چاپ شده در آستان مقدس عباسی در صدر محصولات این قسمت در نمایشگاه در معرض دید عموم قرار داده شده است.

این مصحف شریف اولین مصحف چاپ عراق است که به حق موجبات افتخار دست اندرکاران چاپ آن و عموم مردم می باشد. پروژه ای که افقهای جدید قرآنی در کشور ایجاد نموده است.این قرآن که تماما در عراق خوشنویسی و چاپ گردیده، مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفته و همگان مشتاق تهیه آن هستند. این قرآن به خط خوشنویس عراقی حمید السعدی است و در چاپخانه الکفیل وابسته به آستان مقدس عباسی به چاپ رسیده است.
از دیگر محصولات عرضه شده در این غرفه، مجلات و برورشورهای مرتبط با تاریخ کربلاء، بابل و بصره بود. مراکز میراث کربلاء، بابل و بصره مراکز تخصصی فعال در زمینه میراث فرهنگی و تاریخ این شهرها هستند که از سوی آستان مقدس عباسی تاسیس گردیده و به حفظ، نشر و معرفی آثار این شهرها اشتغال دارند.
لازم به ذکر است آستان مقدس عباسی با محصولات فکری، فرهنگی و صنعتی خود مشارکت فعال و قابل توجهی در نمایشگاه بین المللی بغداد داشته و غرفه آن مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفته است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: