حضور قسمت امور فکری و فرهنگی حرم مطهر با بیش از 250 محصول فرهنگی در نمایشگاه بین المللی بغداد

غرفه قسمت امور فکری و فرهنگی
قسمت امور فکری و فرهنگی حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام به عنوان یکی از بخشهای شرکت کننده در چهل و دومین نمایشگاه بین المللی بغداد با بیش از 250 محصول مختلف فکری، فرهنگی، فقهی، عقیدتی و ادبی دراین نمایشگاه مشارکت نموده است.

آقای سید عقیل الیاسری نایب رئیس قسمت امور فکری و فرهنگی حرم مطهر عباسی در گفتگو با خبرنگار شبکه جهانی الکفیل آغاز حضور قسمت متبوعش در نمایشگاه بین المللی بغداد را مربوط به سالهای گذشته عنوان نمود و گفت: این نمایشگاه یکی از نمایشگاههای مهم و حلقه های اتصال با موسسات و مراکز فرهنگی و در نتیجه آشنائی با سایر افکار و اندیشه ها می باشد.

وی از تدارک قسمت امور فکری وفرهنگی حرم مطهر عباسی از ماهها قبل برای شرکت در این نمایشگاه خبر داد و گفت: نتیجه این تلاشها غرفه ایست که اکنون با محصولات متنوع فکری، فرهنگی، عقیدتی، ادبی و ... مورد توجه خاص بازدیدکنندگان از این نمایشگاه قرار گرفته است. وی محصولات عرضه شده را از تالیفات و همچنین پژوهش های صورت گرفته بر روی نسخ خطی در این قسمت معرفی نمود و گفت: محصولات عرضه شده دربرگیرنده رده های سنی مختلف و همچنین گروههای مختلف جامعه عراقی می باشد.

در این نمایشگاه و در کنار محصولات عرضه شده از سوی قسمت امور فکری و فرهنگی حرم مطهر، مرکز چاپ الکفیل با برخی محصولات خود از جمله پوستر، چاپ بر روی کریستال، مرمر و ... در این نمایشگاه شرکت نموده است.

همچنین شعبه اینترنت بعنوان متولی اداره وب سایت رسمی آستان مقدس عباسی www.alkafeel.net به پنج زبان عربی، انگلیسی، فارسی، فرانسوی، اردو در این غرفه حضور یافته و بازدید کنندگان می توانند وب سایت رسمی حرم مطهر را در کنار دو وب سایت حرم مطهر عسکریین و البقیع مشاهده نمایند.

الیاسری در پایان از عرضه فهرست کتب کتابخانه الکترونیکی حرم مطهر در این نمایشگاه با هدف توسعه زمینه های همکاری مشترک بین کتابخانه و دار المخطوطات حرم مطهر و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی عراق خبر داد و گفت: این فهرست در برگیرنده 3000 حلقه لوح فشرده در برگیرنده دهها هزار عنوان کتاب و همچنین 20000 رساله دکتری و کارشناسی ارشد می باشند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: