برنامه ریزی گسترده آستان مقدس عباسی برای نظافت محوطه حرم مطهر و فضاهای پیرامونی آن در طول مراسم میلیونی زیارت اربعین

در ادامه برنامه های خدماتی آستان مقدس عباسی که از ابتدای ماه محرم به مرحله اجرا در آمده و تا پایان مراسم میلیونی زیارت اربعین ادامه خواهد داشت، قسمت خدمات حرم مطهر برنامه گسترده ای برای نظافت حرم مطهر و فضاهای پیرامونی آن پیش بینی نموده است.

این برنامه با بهره گیری از نیروهای اضافه در داخل و خارج حرم مطهر عباسی به مرحله اجرا گذارده شده و تا روز اربعین به اوج خود خواهد رسید.

این برنامه صحن مطهر، سردابهای داخلی و خارجی و همچنین خیابانهای منتهی به حرم مطهر را در بر گرفته و حرم مطهر خودروهای شستشوی خیابان و حمل زباله را در طول این مدت بکار گرفته و می گیرد. در همین راستا حرم مطهر اقدام به توزیع سطل های زباله در محلهای تجاری پیرامون حرم مطهر نمود تا فرآیند جمع آوری زباله با حداکثر سرعت انجام گیرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: