Yüce Dini Merceiyet’ten Erbain ziyaretçilerine yönelik tavsiyeler (yeni)

Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadetinin kırkıncı günü (Erbain) hatırası yaklaşıyor. Milyonlarca Ehlibeyt (Allah'ın selâmı üzerine olsun) sevdalısı ve taraftarının Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadeti anma törenlerine katılmak ve Erbain ziyaretini eda etmek için Mukaddes Kerbelâ’ya akın edeceği gün yaklaşurken Yüce Dini Merceiyet de bir dizi tavsiye metni yayınladı. 7 Safer 1437 (20 Kasım 2015) Cuma günü Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusunda Yüce Dini Merceiyet temsilcisi Şeyh Abdulmehdî Kerbelâî tarafından kıldırılan Cuma namazı hutbesinde okunan tavsiye metninde şunlar yer aldı:

Hz. İmam Huseyn (O'na selâm olsun) aşığı milyonların; Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) bağlılıklarının gücünü (ve şiddetini) ifade etmek ve O’nun müşerref ilkelerinin yolundan gideceklerine dair O’nunla biat tazelemek için O’nun Mukaddes Ziyaretgâhı’na yürüdüğü Erbain ziyareti yaklaşmaktadır. Bu vesile ile müminlere bu munasebet boyunca özen göstermeleri gereken bazı hususları hatırlatmak isteriz:

“Birincisi: Bu Huseynî ziyaretin en önemli maksatlarından biri; Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) hane halkının ve dostlarınını onları kaybolmaktan ve sapmaktan muhafaza için (kendilerini ve sevdiklerini) feda ettiği İslam’ın mukaddes ilke, hüküm ve öğretilerini koruyup gözetmektir. Bu sebeple müminlerin üzerine düşen; dinde derinleşmek (fıkıhlanmak, fakîhleşmek) ve Allah-u Teâlâ’ya, Resûlu’ne (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) ve Pâk İmamlar’a (Hepsine selâm olsun) itaat etmek suretiyle dinin öğretilerini uygulamaya özen göstermek, üzerine farz olan şeyleri yerine getirmek ve haram kılınan şeylerden uzak durmaktır. Tıpkı bundan öncekinde olduğu gibi bu ziyarette de; şerî hükümleri ve ahlakî öğretileri beyan edip Mukaddes Kerbelâ’ya kadar olan yol boyunca cemaat namazlarını kıldırmak üzere ilim havzalarının faziletli (uleması) ve talebeleri (gönüllü olmuşlardır). Muhterem ziyaretçilerin bu günleri ganîmet bilmeli, bu ilahî yolculuklarını şerî hükümlerde daha derin bilgi kazanıp üstün ahlâk ile ahlaklanmak için fırsat bellemeli ve namazı ilk vaktinde kılmaya özen göstermelilerdir. Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) hizmeti ve matem düzenlemek bazılarını namazı ilk vaktinde kılmaktan alıkoymasın. Zira Hz.İmam Huseyn (O'na selâm olsun) namaz kılmaya o kadar önem veriyordu ki Aşûra günü savaş ve çarpışma bile onu (namaz kılmaktan) alıkoyamadı. O ve dostları (şartların) tüm şiddetine rağmen o farzı ilk vaktinde kıldılar. Öyleyse Allah için Allah için namaz(a özen gösteriniz); zira o dininizin direğidir, Müminin Rabbi’ne miracıdır, Allah-u Teâlâ’ya en sevimli gelen ameldir ve Peygamberiniz’in (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) göz aydınlığıdır.”

“İkincisi: Bu ilahi yolculuğun önemli maksatlarından biri de Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) onun için Medîne-i Münevvere’den Mukaddes Kerbelâ’ya yolculuk edip taraftarlarının ve sevenlerinin en zorlu ve en acımasız şartlarda bile sıkı sıkıya bağlı kalmasını istediği temel bir ilkeyi sabit kılmaktır (sağlam bir şekilde yerine oturtmaktır). Bu (ilke) de, İslami değerlerin ve ilkeleri değiştirilmekten ya da çarpıtılmaktan korumak uğruna canı, malı ve evladı feda etmek; bu uğurda fedakarlık, cesaret, sabır, direniş, azim, metanet ve yılmaz bir irade sergilemektir. Hiç kuşku yok ki bu değerler, DAİŞ (DAEŞ,IŞİD) çetelerine karşı bu günlerde verilen ölüm kalım savaşında birbirinden farklı ünvanlar altında çarpışan ve soğukkanlı bir şekilde savaş meydanlarında bekleyen sevgili kahramanlarımız(ın elleriyle) en üstün portreleri ve en yüce anlamlarıyla tecelli etmektedir. Kendileri dünyayı ve içindekileri bırakıp ailelerinden, çocuklarından ve sevdiklerinden ayrılmış ve bu ülkeyi, mukaddes değerlerini ve vatandaşlarının namusunu korumak uğruna kendilerini feda etme ilkesini somutlaştırmışlardır.”

(Tavsiyenin bundan sonraki bölümü Irak halkını ilgilendirdiği için üçüncü maddeye geçiyoruz.)

“Üçüncüsü: Allah-u Teâlâ ziyaretçilerin ve Huseynî hizmet gruplarına (ve matem alaylarına) hayırlı karşılık versin. Kendilerinden umulan amellerinin ve hizmetlerinin Ehlibeyt’in (Hepsine selâm olsun) ahlâkını yansıtan bir ayna olmasıdır. Bu da devlet dairelerine ya da vatandaşların umumuna ait kamu ve şahsa ait malları korumak, araçları ve ziyaret taşıyan otomobillerin yolunu kalabalıklaştırmamak, yerlerini temiz tutmak ve yemekte israf etmemek aracılığıyla olur. Zira övülmüş bir amel olan ziyaretçilere yemek vermek, israf edip savurganlıkla birlikte olursa yerilmiş bir amele dönebilir. Ayrıca ziyaretçilerle güzel geçinmeye ve gereksiz şeyler için kapışmamaya ve rekabet etmemeye vurguda bulunuyoruz. Aksine ziyaretin başarısı için herkesin işbirliği yapması şarttır. Özellikle de vazifelerini en iyi şekilde eda edebilmeleri için güvenlik güçleri ile işbirliği yapılmalı ve –Allah-u Teâlâ izin vermesin- güvenlik boşluğu yaşanmasına izin verilmemelidir. Ziyaretçi bacılarımıza hışmet (edep) ve iffetin en üst derecelerini sergilemeye ve kadın erkeğin birbirine karıştığı (dinimizce) yerilmiş olan türden (yakınlaşmalardan, diyaloglardan vs) uzak durmaya özen göstermelerini tavsiye ediyoruz. Gençlerimize de münasebetin kutsiyetine yaraşan bir dış görünüş sergilemelerini ve bunu (münasebetin kutsiyetine) zarar verecek giysi ve davranışlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: