Mukaddes Türbe’den Hz. İmam Hasan-ı Muctebâ’nın (O'na selâm olsun) şahadeti hatırasına özel matem meclisi

Matem meclisinden bir kare
Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi özel anma törenleri programı çerçevesinde Peygamber Efendimiz’in (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) torunu Hz. İmam Hasan-ı Muctebâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadeti hatırası yıldönümünde özel matem meclisi düzenledi. Üç yıldır düzenlenen matem meclisi Safer ayının başından itibaren yedi gündür devam ediyordu. Matem meclisi kapsamında Kur’ân-i Kerîm tilaveti, dini dersler ve Huseynî mersiyehanların katılımıyla sinezen (sine dövme matemleri) düzenlendi.

Matem meclisinde çeşitli dini dersler vermekle şereflenen Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Diyanet İşleri Bölümü üyesi Seyyid Adnan Musawî, Uluslararası El-Kefîl Ağı’na şunları söyledi: “Mukaddes Türbe yüce İmam’ı (Hz. İmam Hasan’ı O'na selâm olsun) hatırasında O’nun hayatından kesitler anmayı gelenek haline getirmiştir. Bu matem meclisi de artık bir geleneğe dönüşen diğer meclislerdendir. Zira Hz. İmam Hasan mazum İmamlar’dandır (Hepsine selâm olsun) ve mazlumiyeti kardeşi Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) mazlumiyetinden daha az hüzün verici değildir. Kendisi Hz.Resûlullah’ın (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) ilk torunudur ve mazlumiyeti de büyüktür. Zira hayatında olduğu gibi şahadetinden sonra da mazlumiyeti devam etmiştir. Defalarca zehirletilmiş ve son zehir onun ölümüne sebep olmuştur. Muaviye sonuncusunda Rum Kralı ile ortaklaşa bir komplo düzenlemiş ve zehri Rum diyarından ithal olarak getirtmiştir.”

“Bugün de (Hz. İmam Hasan’ın - O'na selâm olsun) kabrini yıkılmış görüyoruz. Müşerref kabrinin üzerinde bir tane bile ışık yanmıyor. Yaşadığı mazlumiyetlere eklenen bir diğer mazlumiyet bu. O cahiller eğer o izi (Türbe’yi) ortadan kaldırırlarsa insanlar ile Hz. İmam (O'na selâm olsun) arasındaki bağı koparabileceğini sandı. Onlara diyoruz ki: Hz. İmam Hasan’ın (O'na selâm olsun) her müminin kalbinde bir kabri vardır ve hatırası kalıcıdır.” Hz. İmam Hasan (O'na selâm olsun) ona yakın olanlar tarafından da zulüm görmüştür. Muaviye ile barış olduğu vakit Hz. İmam (O'na selâm olsun) mecburdu. Biz bu konuyu bu meclislerde açıkça beyan ediyoruz. Hz. İmam (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Pâklığın ve Masumiyetin Ehlibeyti’nden olması itibarı ile hem sözleriyle, hem de yaptıkları ile masumdur (korunmuştur, hata işlemez). Hz. İmam’ın (O'na selâm olsun) barış mevzusuna yönelik itirazlara dair verdiği cevapları beyan ediyoruz. Onlara “Evvela ben itaati farz imamım” diyor. İkinci olarak da Hz.Hızır’ın ve Hz. Musa’nın (Onlar’a selâm olsun) onunla beraber gidişi öyküsünü anlatıyor. “Siz dışarıdan görüneni görüyorsunuz, biz cevheri görüyoruz. Dışarıdan görünene göre hüküm veriyorsunuz” diyor. Çünkü o sırada Hz İmam Hasan’ın (O'na selâm olsun) ordusu parçalara bölünmüştü. Hz. İmam Hasan’ın (O'na selâm olsun) gerçekten samimiyetle yanında olanlar çok azdı ve Muaviye’nin ordusu karşısında bir güç oluşturmuyordu. Bu konuların hepsini beyan ediyor. Bunun yanı sıra da saygıdeğer Müminleri ilgilendiren fıkhî ve itikadî meseleleri açıklıyoruz.”

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Hz. İmam Hasan’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadetini anmaya yönelik özel bir program düzenlemiştir. Haberimizin konusu olan matem meclisine ek olarak Mukaddes Türbe mensupları özel matemi ve Mukaddes Hz. Huseyn ile Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri mensupları özel ortak matemi de bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Mukaddes Türbe; bu hüzün ve acılarla dolu musibetin hatırasında taziye sunmak üzere Mukaddes Kerbelâ’nın içinden ve dışından gelen Huseynî matem alaylarını karşılamak için birçok hazırlık gerçekleştirmiştir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: