On yedi Safer; Hz. İmam Rıza’nın (O'na selâm olsun) şahadeti hâtırası

Safer ayının on yedinci günü Hz. İmam Ali Rıza’nın (O'na selâm olsun) şahadeti günüdür. Tûs (Meşhed) şehrinde şehîd olan Hz. İmam Rıza, On İki İmamlar’ın (Allah'ın salât-u selâmı üzerlerine olsun) sekizincisidir.

Mubarek nesebi: Hz.Ebu Talib oğlu Müminlerin Emîri Hz. İmam Ali oğlu Hz. İmam Huseyn oğlu Hz. İmam Ali Zeynelabidîn oğlu Hz.İmam Muhammed Bâkır oğlu Hz. İmam Cafer-i Sâdık oğlu Hz. İmam Musa Kâzım oğlu Hz. İmam Ali Rıza (Allah'ın salât-u selâmı üzerlerine olsun)

Hz. İmam Ali Rıza (Allah'ın salât-u selâmı üzerine olsun) H. 148 senesi 11 Zilkâde günü dünyayı şereflendirmiştir. Yani ulemanın ve tarihçilerin çoğunun bildirdiğine göre Hz. İmam Sâdık’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şehîd olduğu senede dünyayı nurlandırmıştır. Mubarek viladetinin H. 153 ya da H.151 senesinde olduğunu söyleyenler olsa da güçlü olan görüş, belirttiğimiz görüştür. Diğer görüşler azınlığın görüşleridir.

Künyesi: Ebul Hasan’dır.

Yüzüğünün nakşı: “Hasbî Allah – Allah bana yeter”dir.Bazıları da bu nakşın “Allah’ın dilediği olur, güç ancak O’ndandır” olduğunu da söylemişlerdir.

Hz. İmam Rızâ’ya (O'na selâm olsun) müşerref sıfatlarını yansıtan birçok lakap verilmiştir. Bunlardan bazıları: “Sâbır (sabırlı), Fâzıl (Faziletli, üstün), Vefî (Pek vefâlı), Sıddîk (dosdoğru), “Sirâcullah” (Allah’ın kandili), “Kurretu Aynil Muminîn” (Müminlerin göz aydınlığı), “Mekîde-tul Mulhidîn” (Kurduğu pusuyla dinsizlerin ve din düşmanlarının foyalarını meydana çıkaran), “Kefuvvul Mulk” (Yönetimde işinin ehli) ve “Ri’âbut-Tedbîr” (Entrikaları yaran, bozan)

Muhterem validesi: Hz. İmam Rıza’nın mubarek validesinin (O'na ve vâlidesine selâm olsun) birçok isim ve lakabı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları: Necme (Yıldız), Ummul Benîn (Evlatların annesi), Seken (Yatıştıran), Şekrâ (Ak tenli), Tâhire (Pâk hanım) ve Hayzerân

Mubarek İmameti 20 sene sürmüştür. İmameti, Abbasî yöneticisi Harun’un döneminin sonunda başlamıştır. H. 203 senesinde Horasan’da Safer ayında şehîd olmuştur. 55 yıllık nurlu ömrünün ve Ümmete hayrı bugüne kadar ulaşan hak ilimler ile ikramda bulunmasının ardından tıpkı Babası Hz. İmam Musa Kâzım (O'na selâm olsun) gibi, döneminin Abbasî zalimi Memun tarafından zehirletilerek şehîd edilmiştir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: