Biat günü ve Beklenen Hüccet Hz. İmam Mehdî (Allah kutlu çıkışını yakınlaştırsın) ile ahit tazeleme gününe dair

Hz. İmam Hasan-ı Askerî’nin (O'na selâm olsun) şehîd olduğu gün olan 8 Rebiulevvel H.260 gününden bir sonraki gün, oğlu Hz. İmam Mehdî’nin . İmam Mehdî (Allah kutlu çıkışını yakınlaştırsın) Hilafetinin ve Müslümanlara İmam oluşunun ilk günüdür. 9 Rebiulevvel H. 260 tarihinden itibaren Beşeriyetin kurtarıcısı ve Allah’ın yeryüzündeki son hüccetinin İmametinin ilk günü başlamıştır. Canlarımız O’nun ayağının toprağına feda olsun ve Allah-u Teâlâ O’nun pek mubarek çıkışını yakınlaştırsın. Ümmet ve bilhassa Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) taraftarları Hz. İmam Mehdî’nin (Allah kutlu çıkışını yakınlaştırsın) çıkışının en yakın zamanda olmasını umar. Müslümanların her iki fırkasının kitaplarında da Ceddi Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) O’nun gelişine dair haber verişi ve yeryüzünü zulümle ve ölçüsüzlükle dolmasının ardından adalet ve ölçü ile dolduracağı müjdesi bildirilmiştir.

Hz. İmam Mehdî (O'na selâm olsun) İmamet vazifesini beş yaşında almıştır. Bu sebeple İmamlar (Hepsine selâm olsun) imameti en erken başlayanıdır. Küçük yaşta İmamet vazifesinin başlangıcı da Nebîlerin, Resûllerin ve Ehlibeyt İmamları’nın (Allah'ın selâmı hepsine olsun) hayatında daha önce olmamış bir şey değildir. Şeyh Abdurrahman Hamî Hanefî “Mirât-ul Esrâr” adlı kitabının Hz. İmam Mehdî (O'na selâm olsun) ile ilgili bölümünde şöyle demiştir: “… Babası İmam Hasan-ı Askerî vefat ettiğinde beş yaşındaydı. (O’nun hemen ardından) İmamet koltuğuna o kuruldu. Hakk Teâlâ Zekeriya oğlu Yahya’ya hikmeti ve kerameti O daha küçükken verdiği; Meryem oğlu İsa’yı daha çocuk yaşta iken pek yüksek bir makama ulaşturduğu gibi Allah O’nu da küçük yaşta İmam kıldı. O’na ait, zahiren alışılmış şeylere aykırı olağanüstü (kerametleri) hiç de az değildir. (Hatta o kadar çoktur ki) bu özet bunları anlatmaya yetmemektedir…”

İmametinin başlangıcında ilk vazifesi Babası Hz. İmam Askerî’nin (O'na selâm olsun) evinde cenaze namazını kıldırmaktı. O zamanın zalim otoritesi O’na resmi cenaze namazı kıldırmayı planlamış ve hazırlıkları yapmıştı. Hz. İmam (O'na selâm olsun) onlardan önce Babası’nın (O'na selâm olsun) gerçek cenaze namazını kendi evinde kıldırdı. Bu O’nun mubarek İmametinin başkalarına ispat edilmesi açısından da son derece önemli konulardan biriydi. Çünkü Masum bir İmam’ın cenaze namazını ancak Masum bir İmam kıldırabilir.

Mirasımızda bu günde infakta (Allah yolunda harcamada) bulunmanın, yemek vermenin ve aileye bonkör ikramda bulunmanın müstehap olduğu geçmiştir. Allah-u Teâlâ’nın bu günde bir şey infak eden kimsenin günahını bağışlayacağı rivayet olunmuştur. Bu günde yeni elbiseler giymek, şükretmek ve bayramlaşmak müstehaptır. Bu günde hüzünler, gamlar ve kederler giderilmiştir. Ayrıca şuna da özellikle işaret etmek isteriz: Bugün Allah’ın yeryüzündeki hücceti Hz. İmam Mehdî (Allah kutlu çıkışını yakınlaştırsın) ile biat tazeleme günüdür. Biat amelinin nasıl yapıldığı dua kitaplarında yer almıştır. Dileyenler Mefatih-ul Cinan kitabına müracaat edebilirler. Özü biate niyettir. Alimler bu amelin her gün sabah namazından sonra yapılmasına da teşvik etmişlerdir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: