فارغ التحصیلی اولین گروه از نیروهای مقابله با اهداف متحرک بمب گذاری شده در لشگر رزمی العباس علیه السلام

آموزش نیروهای جدید
اولین گروه از نیروهای مقابله با اهداف بمب گذاری شده که غالبا از سوی نیروهای داعش در مناطق عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرند از آموزشکده لشگر رزمی العباس علیه السلام فارغ التحصیل شدند.
آموزشکده لشگر رزمی العباس علیه السلام هدف ازبرگزاری این دوره را افزایش توانمندی نیروهای جهادگر در خطوط مقدم جبهه در استفاده از اسلحه RPG 7 برای مقابله با اهداف متحرک بمب گذاری شده از قبیل ماشین های بمب گذاری شده که از سوی نیروهای تروریستی تکفیری داعشی مورد استفاده قرار می گیرد عنوان نمود.
وی در ادامه افزود: دشمن پس از شکست در مقابله با دلیرمردان ارتش و حشد شعبی تلاش می نماید تا حملات و پاتک های متعددی به مواضع نیروهای خودی وارد نماید که خطرناکترین آنها حمله به واسطه ماشین و اهداف متحرک بمب گذاری شده می باشد که در صورتیکه که به خاکریزهای نیروهای خودی نزدیک شود می تواند خسارات جبران ناپذیری وارد نماید، لذا این دوره با استفاده از تجربه میدانی مربیان نظامی این لشکر برگزار گردید.
لازم به ذکر است آموزشکده لشگر العباس علیه السلام یکی از تشکیلات آموزشی این لشگر بوده که تحت اشراف مربیان خبره و با تجربه اداره گردیده و اقدام به آموزش نیروهای داوطلب و افزایش توانائی نیروهای عملیاتی به شکل خاص متناسب با نیاز لشگر می نماید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: