بررسی زمینه های همکاری های مشترک بین مرکز بین المللی تحقیقات و مطالعات العمید و وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق

هیاتی از وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق از مرکز بین المللی تحقیقات و مطالعات العمید وابسته به آستان مقدس عباسی دیدار نمود. دیدار هیات وزارت علوم عراق به منظور فراهم نمودن بستر همکاری های مشترک تحقیقاتی و بحث و تبادل نظر در خصوص پاره ای از مسائل فی مابین وزارتخانه و مرکز العمید صورت گرفت.

هیات وزارت آموزش عالی را آقایان دکتر غسان عبدالحمید مدیر اداره تحقیق و توسعه، خانم دکتر هناء حسن مدیر قسمت امور علمی و آقای جواد سامی حمید مدیر قسمت پروژه های الکترونیکی وزارت همراهی می نمودند.

در این دیدار، هیات وزارت آموزش عالی عراق مورد استقبال مدیر و اساتید مرکز بین المللی تحقیقات و مطالعات العمید قرار گرفت.

در این دیدار طرفین در خصوص فعالیتها و محصولات علمی مرکز العمید و چگونگی برپائی فعالیتهای علمی تحقیقاتی با همکاری این مرکز و مراکز تحقیقاتی دانشگاه های عراق و همچنین فراهم نمودن بستر مناسب برای برپائی این قبیل فعالیتها را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. در این جلسه همچنین برپائی سمینار بین المللی با موضوع نهضت حسینی از سوی دانشگاه کربلاء و موسسه "سمت" از جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این دیدار آقای دکتر غسان عبدالحمید مدیراداره تحقیق و توسعه وزارت آموزش عالی عراق خرسندی خود را از فعالیتهای مرکز العمید در زمینه برگزاری سمینارها و گردهمائی های علمی و مداومت بر آنها اظهار نمود.

این جلسه شاهد تقدیر از آقای رضوان السلامی دبیر مرکز العمید برای تلاشهای مجدانه و بی وقفه وی در هماهنگی بین این مرکز و وزارت آموزش عالی عراق بود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: