پیشرفت 80 درصدی مجتمع مسکونی الکفیل – پیمانکار اجرائی : این پروژه الگو و سرآمد سایر پروژه های مشابه خواهد بود.

تصویر هوائی از پروژه
پیمانکار اجرای پروژه مجتمع مسکونی الکفیل از پیشرفت 80 درصدی اجرای این پروژه خبر داد و گفت: این پروژه مطابق برنامه از پیش تعیین شده از سوی قسمت پروژه های مهندسی آستان مقدس عباسی در جریان بوده و تاکنون پیشرفت قابل قبولی داشته است.

این سخنان را آقای ماهر عبدالامیر مدیر پروژه مجتمع مسکونی الکفیل در بازدید خبرنگار این شبکه از محل اجرای پروژه اعلام نمود و افزود: پیشرفت 80 درصدی حاصل در اجرای پروژه تمامی بخشهای آن از قبیل 831 منزل مسکونی، راه های دسترسی، تاسیسات و خدمات شهری را شامل می گردد.

آقای ماهر عبدالامیر در ادامه به تعهد این پیمانکار برای اجرای هر چه بهتر این پروژه اشاره نمود و گفت: این پروژه با توجه به مدیریت و نظارت جدی آن از لحاظ کیفیت اجرا، مصالح مصرفی و هزینه تمام شده در مقایسه با پروژه های مشابه در استان کربلا الگو و سرآمد سایر پروژه ها خواد بود.

آقای مهندس ضیاء الصائغ رئیس قسمت پروژه های مهندسی آستان مقدسی عباسی چندی پیش از پائین بودن قیمت تمام شده واحدهای مسکونی با حفظ کیفیت اجرا خبر داده و این پروژه را جهشی در پروژه های حرم مطهرعباسی در زمینه عمرانی توصیف کرده بود.

خاطر نشان می شود مجتمع مسکونی الکفیل با هدف تامین مسکن مورد نیاز پرسنل حرم مطهر عباسی در دست احداث بوده و پس از اتمام در قالب اقساط بلند مدت به پرسنل حرم مطهر تحویل داده خواهد شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: