برپائی فعالیت فوق برنامه ای مدرسه العمید در صحن مطهر عباسی

حضور دانش آموزان در صحن مطهر
دبستان پسرانه العمید وابسته به مجموعه مدارس ابی الفضل العباس علیه السلام اقدام به برپائی برنامه نقاشی آزاد برای دانش آموزان این مدرسه در صحن مطهر عباسی نمود. این فعالیت در قالب برنامه های فوق برنامه این مدرسه برای توسعه استعدادهای دانش آموزان و گسترش توانمندی ها و شناسائی استعداد ایشان در زمینه های نقاشی و ... صورت گرفته است.

آقای دکتر حسنین الموسوی مسئول شعبه فعالیتهای دانش آموزی در گفتگو با شبکه جهانی الکفیل برپائی این برنامه را در قالب فعالیتهای فوق برنامه ای دانش آموزان توصیف نمود و آنرا ادامه برنامه نقاشی آزاد که چندی پیش در مدرسه برگزار گردید دانست و افزود: تعداد 18 نفر از دانش آموزان از بین دانش آموزان شرکت کننده در برنامه قبلی برای شرکت در این برنامه در صحن مطهر عباسی انتخاب گردیدند.

وی برپائی این برنامه را با هدف توسعه استعداد های دانش آموزان و گسترش دامنه توانمندی های ایشان در زمینه نقاشی دانست و گفت: بعد از این برنامه، دانش آموزان شرکت کننده از موزه الکفیل بازدید نمودند.
لازم به ذکر است مجموعه مدارس ابی الفضل علیه السلام اقدام به تدوین برنامه های فوق برنامه و غنی سازی اوقات دانش آموزان در قالب برنامه های آموزشی خود و با هدف گسترش توانائی های ایشان و شناسائی دانش آموزان نخبه و ایجاد فضای رقابتی بین آنها برای کسب موفقیت نموده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: