کاروان تدارکاتی "الجود" به مرزهای روستای البشیر رسید.

کمکهای غیر نقدی کاروان "الجود" به نیروهای لشگر العباس علیه السلام مستقر در خاکریزهای خط مقدم در مرز روستای البشیر تحویل گردید.

"الجود" نامی است که مرکز فرهنگی امام حسین علیه السلام در شهر دیوانیه عراق برای کاروان تدارکاتی خود انتخاب نموده است.

این کاروان در ادامه سایر کاروان های تدارکاتی اهالی این شهر به جبهه های نبرد حق علیه باطل به رزمندگان لشگر العباس علیه السلام تحویل گردید.

نیروهای لشگر العباس علیه السلام چندی است که در آمادگی کامل برای آزادسازی روستای البشیر بسر برده و منتظر دستورات فرماندهان ارشد عراقی برای پاکسازی این روستا از لوث وجود تکفیریون داعشی می باشند.

آقای شیخ لیث السایر نماینده مرجعیت در شهر الدیوانیه و مسئول مرکز فرهنگی امام حسین علیه السلام در این شهر در مصاحبه با خبرنگار شبکه جهانی الکفیل گفت:

این کاروان با هدف کمک به نیروهای مجاهد در خطوط مقدم جبهه های نبرد حق علیه باطل و تبعیت از فرمان مرجعیت اعلای جهان تشیع در نجف اشرف مبنی بر تقدیم پشتیبانی نقدی و غیر نقدی به جبهه ها به منظور تضمین تحقق پیروزی های بیشتر تدارک دیده شده است. وی به نقش نمایندگی لشگر العباس علیه السلام در شهر دیوانیه برای تدارک این کاروان اشاره نمود و گفت: لشگر رزمی العباس علیه السلام با کمک مرکز فرهنگی امام حسین علیه السلام در قالب برنامه های فرهنگی اقدام به معرفی مظلومیت اهالی این روستا و مصائب آنها بواسطه تسلط داعش بر این روستا پرداخت.

وی در پایان خطاب به مردم البشیر گفت: مردم البشیر بدانند که ما همواره حامی و پشتیبان آنها هستیم چرا که جوانان ما مردان رزم و غیرت و شجاعتند و تا بیرون راندن آخرین تروریست از خاک عراق از پای نخواهند نشست.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: